Đô thị

Quảng Ngãi: Chốt ngày bàn giao mặt bằng Khu tái định cư Vạn Tường

(VNF) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, UBND huyện Bình Sơn phải chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công toàn bộ mặt bằng Khu vực 1 (10,66 ha) trước ngày 16/5/2022 và toàn bộ mặt bằng Khu vực 2 (8,7 ha) trước ngày 30/5/2022. 

Quảng Ngãi: Chốt ngày bàn giao mặt bằng Khu tái định cư Vạn Tường

Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có ý kiến kết luận về dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (huyện Bình Sơn), với diện tích quy hoạch 26,62ha.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đang bị chậm tiến độ, nhưng việc chậm trễ này là do nguyên nhân khách quan. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có kế hoạch bù tiến độ phần khối lượng chậm trễ.

Chính vì vậy, ông Đặng Văn Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn với trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương tổ chức giao ban hiện trường và đánh giá tiến độ thực hiện công trình hàng tuần, đảm bảo phù hợp theo Kế hoạch tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; kế hoạch thi công công trình được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND huyện Bình Sơn phải kịp thời giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và xử lý theo quy định đối với các nhà thầu thi công chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

Cùng với đó, đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công toàn bộ mặt bằng Khu vực 1 (10,66ha) trước ngày 16/5/2022 và toàn bộ mặt bằng Khu vực 2 (8,7ha) trước ngày 30/5/2022. 

Trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ thì căn cứ vào tiến độ bàn giao mặt bằng và kế hoạch thi công để xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án tái định cư Vạn Tường, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Đơn vị này phải phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất biện pháp giải quyết đối với phần diện tích đất tiếp giáp với ranh giới quy hoạch dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

Đồng thời, UBND huyện Bình Sơn rà soát kinh phí đã phân bổ cho dự án để đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xem xét bổ sung kinh phí thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 21/5/2021, với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Dự án thuộc nhóm B, do UBND huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư.

Các giai đoạn đầu tư của dự án bao gồm: Giai đoạn 1 (năm 2020 -2022) để phục vụ tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất; giai đoạn 2 đầu tư phần còn lại vào thời điểm thích hợp khi được cấp thẩm quyền cho phép. “Phương châm của UBND tỉnh cũng như của huyện Bình Sơn là xây dựng và bố trí tái định cư các hộ dân nơi ở mới hơn nơi ở cũ

 

Tin mới lên