Bất động sản

Quảng Ngãi: Xuất hiện tình trạng san lấp, xây dựng trên đất dự án khi chưa có quyết định giao đất

(VNF) - Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại địa phương trong thời gian vừa qua đã diễn ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng; xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án, khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền.

Quảng Ngãi: Xuất hiện tình trạng san lấp, xây dựng trên đất dự án khi chưa có quyết định giao đất

Quảng Ngãi: Xuất hiện tình trạng san lấp, xây dựng trên đất dự án khi chưa có quyết định giao đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Dung Quất và chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại địa phương trong thời gian vừa qua đã diễn ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng; xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án, khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý đất đai; tuyệt đối không để xảy ra việc tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao (cho thuê) đất của cấp có thẩm quyền.

Trong quá theo dõi và kiểm tra, các đơn vị phát hiện những trường hợp (cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm, phải tiến hành xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật về đất đai.

Sở TN&MT được giao kiểm tra, rà soát; không tham mưu cho tỉnh giao (cho thuê) đất, đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về đất đai.

Tin mới lên