Ngân hàng

Quý I/2019: Người Hà Nội gửi ngân hàng tăng hơn 83.000 tỷ đồng

Trong quý I, tại Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã tăng khoảng 83.028 tỷ đồng, tương đương mức huy động bình quân đạt hơn 10,6 triệu đồng/người.

Quý I/2019: Người Hà Nội gửi ngân hàng tăng hơn 83.000 tỷ đồng

Theo ông Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 3/2019, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Hà Nội đã đạt khoảng 3,181 triệu tỷ đồng, tăng 2,61% (83.028 tỷ đồng) so với cuối năm trước.

Ước tính, với mức dân số trên địa bàn hiện nay vào khoảng 7,782 triệu người, bình quân mức huy động vốn của các TCTD tại Hà Nội quý đầu tiên năm nay ước đạt hơn 10,6 triệu đồng/người. Báo cáo của các TCTD cũng cho thấy phần lớn các khoản huy động vốn hiện nay đều đến từ tiền gửi của dân cư và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quý I vừa qua, ngành ngân hàng cũng đã giải ngân tín dụng tăng 2,59%, hiện đạt 1,919 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 308.344 tỷ; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 161.961 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 523.260 tỷ đồng.

Trong năm 2018, các TCTD trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện giải ngân cho vay mới thêm 120.421 tỷ đồng cho 10.310 doanh nghiệp. Mức lãi suất cho vay phổ biến cũng chỉ vào khoảng 6-6,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn; 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho 12.105 tỷ đồng đối với các khoản vay cũ của 1.264 doanh nghiệp.

Chính điều này đã góp phần giúp Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối năm 2018 ở mức 16,94%, với dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 311.696 tỷ đồng. Từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chung của thành phố đạt 7,37% năm vừa qua.

Tin mới lên