Tiêu điểm

Ra mắt sách "Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021"

(VNF) - Ngày 12/5, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo: Xuất bản, truyền thông sách khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp và phát động văn hóa đọc trong ngành khoa học và công nghệ.

Ra mắt sách "Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021"

Tại Hội thảo, có rất nhiều đầu sách mới xuất bản được giới thiệu đến bạn đọc, trong đó cuốn sách "Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" do Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành.

Các đại biểu dự Lễ phát động Văn hóa đọc trong ngành khoa học công nghệ và giới thiệu sách mới xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu tham khảo về thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và những vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng và mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị.

Cuốn sách sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, mô tả, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát thực tế. Dữ liệu được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Báo cáo đầu tư thế giới của UNCTAD, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và từ số liệu khảo sát thực tế tại một số địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như nguồn báo cáo thống kê của các địa phương khác.

Cuốn sách tập trung phân tích xu hướng FDI toàn cầu và khu vực ASEAN năm 2019, 2020 và 2021; mô tả khái quát tình hình FDI của một số nước để nhận dạng rõ hơn tính đặc thù quốc gia trong tiếp nhận tác động FDI toàn cầu và khu vực.

Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và các giải pháp tích cực phòng chống Covid-19 của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, dòng vốn FDI toàn cầu và tại Việt Nam không hoàn toàn trùng khớp với biến động tăng trưởng GDP.  

Phân tích toàn diện tình hình FDI tại Việt Nam năm 2021, các tác giả cho hay cơ cấu FDI theo phương thức đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo ngành và địa phương và FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Đưa ra những đánh giá về ưu điểm, hạn chế thiếu sót và xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót trong thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI thời gian qua.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu và xu hướng chuyển dịch FDI, báo cáo đưa ra đã khuyến nghị định hướng thu hút FDI các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với bối cảnh quốc tế đang tác động đến Việt Nam và khả năng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Báo cáo đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021 là báo cáo đầu tiên được Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam biên soạn. Trong những năm tới, báo cáo sẽ được nghiên cứu biên soạn hàng năm để phản ánh, phân tích, đánh giá về những biến động của dòng vốn FDI vào Việt Nam.

 

Tin mới lên