Tài chính

REE đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 thụt lùi, tiến hành tái cấu trúc mô hình quản trị

(VNF) - Năm 2020, REE đặt kế hoạch doanh thu 5.965 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm 1,2%, dự kiến đạt 1.620 tỷ đồng. Tại đại hội cổ đông sắp tới, REE dự kiến trình cổ đông thông qua việc tái cấu trúc mô hình quản trị, chuyển sang mô hình công ty Holdings.

REE đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 thụt lùi, tiến hành tái cấu trúc mô hình quản trị

REE đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 thụt lùi, tiến hành tái cấu trúc mô hình quản trị

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo báo cáo thường niên của công ty, năm 2020, REE đặt kế hoạch doanh thu 5.965 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm 1,2%, dự kiến đạt 1.620 tỷ đồng trong năm nay.

Đi sâu hơn vào từng mảng, mảng cơ điện lạnh dự kiến đem về 3.820 tỷ đồng doanh thu (tăng 20,4%) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 8,8%, mục tiêu đạt 267 tỷ đồng. Mảng cho thuê văn phòng dự kiến đạt 937 tỷ đồng doanh thu (tăng 10%) và 451 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 14,2%).

Cùng với đó, mảng phát triển bất động sản dự kiến đạt 73 tỷ đồng doanh thu (tăng 111,7%) và 108 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 64,6%).

Cuối cùng, mảng cơ sở hạ tầng dự kiến đạt 1.135 tỷ đồng doanh thu (tăng 43,7%), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế mục tiêu lại giảm 18,7% xuống 794 tỷ đồng trong năm 2020.

Toàn bộ kế hoạch này không nhắc gì đến tác động của dịch bệnh Covid-19.

Được biết, năm 2019, doanh thu của REE đã giảm 4,1% so với năm 2018. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm 8,7%.

Một nội dung quan trọng khác dự kiến trình đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 31/3 tới là việc tái cấu trúc kinh doanh REE.

Hiện doanh nghiệp này đang hoạt động theo mô hình Nhóm công ty, theo đó Công ty mẹ là REE Corporation quản lý trực tiếp 12 công ty thành viên và các khoản đầu tư tại 19 công ty liên danh, liên kết.

"Cách tổ chức quản lý trực tiếp hiện tại không phản ánh đầy đủ kết quả kinh doanh, hiệu quả, tiềm năng sinh lời của từng mảng hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Việc này dẫn tới các hạn chế về huy động vốn cũng như phát triển đầu tư", HĐQT REE cho hay.

REE sẽ tái cấu trúc mô hình quản trị

HĐQT REE cho biết đến nay, "công ty đã phát triển đủ lớn để thực hiện việc tái cấu trúc kinh doanh nhằm khắc phục các hạn chế của mô hình Nhóm công ty hiện tại, giúp nhà đầu tư, cổ đông đánh giá về REE đúng giá trị thực".

Do đó, HĐQT REE đề xuất tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của REE Corporation theo mô hình công ty Holdings. Các hoạt động kinh doanh của REE Corporation sẽ phân vào 4 Holdings chính để quản lý theo từng ngành riêng biệt. Các Holdings chính là các công ty do REE sở hữu 100% hoặc chiếm đa số được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này nhấn mạnh, mô hình mới có ưu điểm là linh động huy động vốn cho từng ngành riêng biệt; dễ dàng hợp tác kinh doanh, nghiên cứu phát triển (R&D) ở cấp ngành; niêm yết theo từng cấp công ty (nếu cần); nhà đầu tư và cổ đông có thể đánh giá tiềm năng ở mỗi ngành kinh doanh; giá trị tiềm năng của REE Corporation - công ty mẹ được phản ánh đầy đủ; dễ dang quản trị công ty chuyên nghiệp hơn và minh bạch.

HĐQT REE dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc và dịch chuyển tài sản từ REE Corporation sang các công ty Holdings theo từng ngành riêng biệt và ủy quyền cho HĐQT triển khai việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo lộ trình phù hợp.

Về phương án phân phối lợi nhuận, REE sẽ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 16%, chi trả dự kiến vào ngày 10/4/2020 với ngày đăng ký cuối cùng là 3/3/2020.

Kế hoạch cổ tức năm 2020 được đề xuất giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn tỷ lệ 16%.

Tin mới lên