Tài chính

Sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, Petrolimex muốn hạ 90% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

(VNF) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường với tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, Petrolimex muốn hạ 90% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, Petrolimex muốn điều chỉnh giảm 90% kế hoạch lợi nhuận

Theo đó, Petrolimex cho biết, trong 9 tháng năm 2022 và đặc biệt vào các thời điểm biên độ giá tăng lớn đã xảy ra hiện tượng một số thương nhân đầu mối/thương nhân phân phối/cửa hàng xăng dầu ngoài xã hội hạn chế bán hàng hoặc dừng bán hàng.

Nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng (sản lượng bán nội địa 10 tháng năm 2022 vượt 14% so với tiến độ kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ), đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp cũng như nhu cầu mua hàng từ các thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex không ngừng tăng cao.

Petrolimex cho biết sản lượng tiêu thụ tăng đột biến đã tạo nên áp lực rất lớn trong công tác tạo nguồn của tập đoàn, lượng hàng tồn kho sụt giảm rất nhanh vào những chu kỳ xu hướng giá tăng dẫn đến việc phải nhập mua đuổi để kịp thời bù đắp và đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo Petrolimex, hiệu quả kinh doanh của tập đoàn so với kế hoạch đề ra bị suy giảm đáng kể bởi các yếu tố là chi phí tạo nguồn thực tế tăng cao hơn chi phí tạo nguồn kết cấu trong giá cơ sở, chi phí tạo nguồn nhập khẩu tăng để bù lượng cấp thiếu từ nhàh máy lọc dầu Nghi Sơn; lợi nhuận giảm do lùi thời gian điều chỉnh giá bán trong bối cảnh giá dầu có xu hướng tăng và ảnh hưởng do điều chỉnh tỷ giá.

Petrolimex trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2022 với doanh thu tăng 29% so với kế hoạch đã giao, đạt 240.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 90% so với kế hoạch đã giao, từ 3.060 tỷ đồng còn 300 tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu công ty mẹ, doanh thu được điều chỉnhh tăng lên mức 180.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 35% so với kế hoạch đã giao. Lợi nhuận trước thuế giảm từ 1.860 tỷ đồng còn 100 tỷ đồng.

Petrolimex cho biết chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề nghị điều chỉnh được căn cứ theo các thông tin thị trường xăng dầu thế giới tại thời điểm báo cáo, trường hợp nếu giá xăng dầu thế giới đảo chiều theo xu hướng giảm, đặc biệt trong tháng 12/2022 dẫn đến tập đoàn phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm kết thúc ngày 31/12/2022 (nếu có) chưa được ước lượng để tính toán trong phương án này.

Tại phiên họp bất thường tới đây, Petrolimex dự kiến trình cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, doanh thu hợp nhất của Petrolimex năm 2023 dự kiến giảm so với mức thực hiện kế hoạch của năm 2022.

Sang năm 2024 và 2025 dự kiến sẽ đạt tăng trưởng doanh thu tuy nhiên mức độ không quá lớn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến tăng gấp 10 lần kế hoạch của năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 và năm 2025.

Tổng cộng, doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021-2025 của Petrolimex dự kiến đạt 971.009 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 14.139 tỷ đồng.

Tin mới lên