Tài chính

SCIC lãi ròng 8.253 tỷ đồng trong năm 2018

(VNF) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018. Theo đó, đến 31/12/2018, SCIC ước đạt doanh thu 12.582 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 8.253 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch và tương ứng 130% so với cùng kì năm 2017.

SCIC lãi ròng 8.253 tỷ đồng trong năm 2018

Đến 31/12/2018, SCIC ước đạt doanh thu 12.582 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch

Trong năm 2018, SCIC dự kiến nộp ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trên 6.990 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch. Ngoài ra, chênh lệch từ bán vốn các doanh nghiệp lớn thuộc Thông báo 281/TB-VPCP không được hạch toán doanh thu mà nộp trực tiếp vào Quỹ Hỗ trợ sản xuất và phát triển doanh nghiệp là 2.185 tỷ đồng.

Trong năm qua, SCIC thực hiện bán vốn thành công tại 9 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 7 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 2 doanh nghiệp) với tổng giá trị doanh thu ghi nhận là 7.693 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 5.706 tỷ đồng trên giá vốn là 2.617 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,94 lần.

Hai thương vụ lớn của SCIC trong năm 2018 là bán vốn tại Nhựa Bình Minh và Vinaconex. Ngày 9/3/2018, SCIC đã triển khai bán vốn thành công tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, thu về gần 2.330 tỷ đồng, giá vốn 145 tỷ đồng, chênh lệch bán 2.185 tỷ đồng (giá trị này không được ghi nhận vào kết quả tài chính của SCIC mà chuyển hết về quỹ Hỗ trợ sản xuất và phát triển doanh nghiệp theo công văn 698/BTC-TCDN ngày 27/6/2017).

Ngày 22/11/2018, SCIC đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vinaconex (VCG), giá đấu thành công 28.900 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phần bán được hơn 7.366 tỷ đồng, giá vốn 2.549 tỷ đồng, chênh lệch hơn 4.800 tỷ đồng.

Năm 2018, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 14 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là hơn 4.055 tỷ đồng (tăng mạnh so với 2 năm trước liền kề, vốn tiếp nhận chỉ ở mức khoảng 1.000 tỷ đồng/năm), trong đó có một số doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Dệt may, Tông công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex, Tổng công ty Ligogi… Theo Quyết định 1232/QĐ-TTg, đến nay SCIC đã hoàn thành tiếp nhận 30/62 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 4.069 tỷ đồng.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp.  Đến 31/12/2018, danh mục doanh nghiệp của SCIC gồm 144 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước gần 20.947 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 85.082 tỷ đồng.

Tin mới lên