Thị trường

Sẽ bỏ quy định trạm thu phí phải cách nhau tối thiểu 70km?

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo (lần hai) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (BOT). Trong đó, có nội dung bỏ việc lấy ý kiến người dân khi đặt trạm BOT.

Sẽ bỏ quy định trạm thu phí phải cách nhau tối thiểu 70km?

Bộ Giao thông vận tải: Sẽ bỏ quy định trạm thu phí phải cách nhau tối thiểu 70km?

Cụ thể, dự thảo bổ sung khoản 4, Điều 3 theo hướng doanh thu bình quân một ngày trong tháng là doanh thu bình quân một ngày của tổng doanh thu vé lượt, vé tháng, vé quý được ghi nhận trong tháng.

Dự thảo cũng bổ sung quy định trạm thu giá phải đảm bảo 3 tiêu chí. Một là điều kiện như  vị trí trạm thu giá phải được xác định trong thời gian lập dự án BOT; phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, nhà đầu tư, người dân địa phương); phải đảm bảo phải thuận lợi cho việc thu giá, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án BOT.

Hai là đối với quốc lộ, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (HĐND, UBND).

Ba là đối với đường địa phương, trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, nếu đơn vị thu giá không thực hiện báo cáo theo quy định, không nộp phí sử dụng tài sản nhà nước, không nộp tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định hiện hành dù cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 2 lần, mỗi lần cách nhau không dưới 5 ngày thì sẽ bị trừ 1 ngày thu phí (trường hợp chậm nộp báo cáo từ 10 - 30 ngày), trừ 2 ngày thu phí (trường hợp chậm nộp báo cáo từ 31 - 60 ngày). 

Đối với trường hợp chậm nộp báo cáo từ 61 ngày trở lên, cứ 5 ngày chậm nộp báo cáo thì thời gian thu phí sẽ bị trừ đi 1 ngày.

Đáng chú ý, dự thảo lần này đã bỏ đi quy định trạm thu phí trên cùng 1 tuyến đường phải đảm bảo cự ly cách nhau tối thiểu là 70km. Nguyên nhân là các góp ý cho rằng việc quy định khoảng cách sẽ gặp khó khăn do có thể rơi vào khu vực dân cư đông, chưa rõ cơ sở khoa học để đưa ra quy định, không phù hợp với các thông tư hiện hành...

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết hiện trên các tuyến quốc lộ có 88 trạm thu phí BOT, trong đó 10 trạm có khoảng cách từ 60 - 70 km, 20 trạm có khoảng cách nhỏ hơn 60 km và 3 trạm nằm ngoài phạm vi dự án BOT.

Xem thêm: Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước rà soát toàn bộ các dự án giao thông BOT

Tin mới lên