Tài chính

'Siêu ủy ban' bị Bộ Tài chính nhắc nhở vì chậm gửi báo cáo đánh giá tài chính

(VNF) - Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Tài chính cho biết Ủy ban quản lý vốn Nhà nước rất chậm trễ gửi các báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả tài chính.

'Siêu ủy ban' bị Bộ Tài chính nhắc nhở vì chậm gửi báo cáo đánh giá tài chính

'Siêu ủy ban' rất chậm báo cáo giám sát tài chính của 19 tập đoàn, tổng công ty

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Tài chính, còn 4 cơ quan đại diện chủ sở hữu, bao gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Sơn La chưa thực hiện gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Đặc biệt, "siêu ủy ban" - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rất chậm trễ trong việc báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đến nay đơn vị mới chỉ gửi báo cáo của 13/19 doanh nghiệp.

Thêm vào đó, "siêu ủy ban" mới thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại của 5/13 doanh nghiệp, còn 8/13 doanh nghiệp chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

"Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn trên cả nước với tổng doanh thu chiếm 59,7% tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tuy nhiên, tình hình báo cáo của đơn vị này còn rất chậm", Bộ Tài chính cho hay.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp đúng theo quy định, đầy đủ và chính xác tình hình các doanh nghiệp; đảm bảo thời hạn báo cáo, tránh tình trạng Bộ Tài chính phải tổng hợp, báo cáo nhiều lần gây ảnh hưởng tới tiến độ và công tác tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 138 doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cả nước có tổng doanh thu năm 2019 là xấp xỉ 925.000 tỷ đồng (tăng hơn 24% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu của 13 doanh nghiệp thuộc "siêu ủy ban" là gần 670.000 tỷ đồng, chiểm 72% tổng doanh thu, tăng 16,5% so với 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là trên 83.160 tỷ đồng, giảm 5% so với 2018. Trong số 138 doanh nghiệp có 133 đơn vị kinh doanh có lãi, 5 đơn vị kinh doanh lỗ (Tổng công ty 15, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam).

Nộp ngân sách năm 2019 là 113.810 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018, trong đó có 6 doanh nghiệp báo cáo có số nợ quá hạn là 112 tỷ đồng.

Có 46/138 đơn vị được đánh giá an toàn về tài chính; 4 đơn vị được đánh giá là mất an toàn về tài chính; 2 đơn vị được đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; các đơn vị còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá đầy đủ.

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, qua tổng hợp số liệu của 47 doanh nghiệp báo cáo, tổng doanh thu năm 2019 là 337.810 tỷ đồng, giảm 4,75% so với năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 34.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với năm 2018. Nộp ngân sách năm 2019 là 29.410 tỷ đồng, giảm 1,37% so với năm 2018. Trong đó có 40/47 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 7 đơn vị kinh doanh thua lỗ.

Bộ Tài chính tổng hợp số liệu của 342 doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh, thành phố quản lý trên cả nước. Theo đó, tổng doanh thu năm 2019 là 173.400 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 19.970 tỷ đồng, nộp ngân sách là 49.228 tỷ đồng.

Trong số 342 doanh nghiệp, có 237/342 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 6 doanh nghiệp được đánh giá là mất an toàn về tài chính và 10 doanh nghiệp được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các đơn vị còn lại chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

Tin mới lên