Tài chính tiêu dùng

So găng lợi nhuận quý I công ty tài chính: FE Credit lấy lại ‘ngôi vương’ bất chấp sụt giảm

(VNF) - Trong cuộc đua cho vay tài chính năm 2022, FE Credit đã lấy lại “ngôi vương” lợi nhuận trong quý I sau khi để vuột mất vào tay HD Saison trong năm 2021.

So găng lợi nhuận quý I công ty tài chính: FE Credit lấy lại ‘ngôi vương’ bất chấp sụt giảm

Theo báo cáo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tổng thu nhập hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022 của FE Credit là 3.900 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, doanh số giải ngân lại giảm nhẹ từ 15.500 tỷ đồng (quý I/2021) về 15.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động của FE Credit tăng mạnh gần 34% so với cùng kỳ, đạt 1.340 tỷ đồng. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế của công ty tài chính này giảm sâu 18,7% về mức 620 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm 2021 là 800 tỷ đồng.

Biên lãi ròng (NIM) của FE Credit cũng giảm từ mức 26,9% trong quý I/2021 về 20%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty tài chính này ghi nhận NIM quý I sụt giảm so với cùng kỳ. NIM năm 2020 của công ty là 30,1%.

Trong 3 tháng đầu năm, FE Credit đã tiếp cận 14 triệu khách hàng, tăng 2 triệu khách hàng so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng khách hàng hoạt động là 4 triệu đơn vị, số lượng khách hàng thẻ là 0,9 triệu đơn vị. Trong đó khách hàng thẻ đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Dư nợ giải ngân cuối quý I/2022 của FE Credit đạt 76.600 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 16,2%. Trong đó cho vay khách hàng mới tăng 16%, chiếm 36% tổng dư nợ. Cho vay khách hàng hiện hữu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (44%), tuy nhiên giảm 11% so với cùng kỳ.

Về HD Saison, công ty tài chính này từng vượt mặt FE Credit về lợi nhuận trong năm 2021. Tổng thu nhập hoạt động của HD Saison đạt 1.300 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) đạt 36,3%, giảm 7,7 điểm phần trăm so với thời điểm cuối năm 2021. Công ty báo lãi trước thuế 258 tỷ đồng, giảm 11% so với mức thực hiên quý I/2021. Mức lợi nhuận này của HD Saison chỉ bằng chưa tới một nửa lợi nhuận của FE Credit.

Ngược lại, HD Saison ghi nhận NIM tăng thêm 3 điểm phần trăm so với cuối năm 2021 lên mức 29,8%.

Nguồn: HDBank

Các chỉ số sinh lời như ROAA giảm từ 5,8% (năm 2021) về 5,5% (quý I/2022), ROAE giảm từ 25,3% về 22,6%.

Tổng tài sản của HD Saison tại thời điểm cuối quý I/2022 đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thời điểm cuối năm 2021. Dư nợ đi ngang so với cùng kỳ, đạt 14.852 tỷ đồng và tăng 11% so với cuối năm 2021. Trong đó cho vay điện máy chiếm 27,3%; cho vay xe máy chiếm 25,7%; giải ngân trực tiếp chiếm 46,8%. Được biết, thị phần cho vay xe máy của HD Saison là 35%, lớn hơn nhiều so với FE Credit (26%) và Home Credit (14%).

Tỷ lệ nợ xấu của HD Saison tại thời điểm cuối quý I/2022 là 7,3%, đi ngang so với cuối năm 2021.

Một công ty tài chính khác trực thuộc ngân hàng là M-Credit. Đơn vị này ghi nhận doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng tương đương mức tăng ấn tượng 89%. 

Như vậy, trong cuộc đua cho vay tài chính năm 2022, FE Credit đã lấy lại “ngôi vương” lợi nhuận trong quý I sau khi để vuột mất vào tay HD Saison trong năm 2021.

Tin mới lên