Đô thị

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí sử dụng đường bộ

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ Tư pháp, Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông vận tải dừng trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ.

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí sử dụng đường bộ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Tài chính, tiếp tục chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định theo hướng bãi bỏ Nghị định 18/2012 (giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ và Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương…), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2019.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí sử dụng đường bộ (về phương thức thu phí; thẩm quyền ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước, bao gồm cả hệ thống đường bộ do trung ương quản lý và hệ thống đường bộ do địa phương quản lý) cũng như phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đối với nguồn kinh phí này, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay 6 quỹ gồm: quỹ bảo trì đường bộ ở Trung ương; quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế; quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; quỹ phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ đối với một số quỹ như quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Xem thêm: Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng đồng ý bỏ quỹ bảo trì đường bộ

 

Tin mới lên