Tài chính

SSI báo lãi riêng lẻ nửa đầu năm tăng gần 12%

(VNF) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.585,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.375,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

SSI báo lãi riêng lẻ nửa đầu năm tăng gần 12%

SSI báo lãi riêng lẻ nửa đầu năm tăng gần 12%

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2022 của SSI đạt lần lượt 1.578,8 tỷ đồng và 518,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, công ty này ghi nhận khoản doanh thu 3.585,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.375,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đi sâu hơn, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và có nhiều biến động, doanh thu từ Dịch vụ chứng khoán của SSI trong quý II đạt 946,2 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù thị trường biến động mạnh, tổng giá trị SSI bán giải chấp trong quý ở mức thấp so với tình hình thị trường và không để phát sinh nợ xấu, theo thông tin từ SSI.

Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý II tiếp tục tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 21% so với quý I/2022.

Với các hoạt động kinh doanh khác, doanh thu từ hoạt động Đầu tư cũng như hoạt động Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đạt lần lượt 425,7 tỷ đồng và 170 tỷ đồng. Phía SSI cho biết hoạt động Đầu tư tiếp tục được duy trì trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến sẽ phát hành thêm chứng quyền mới trong nửa cuối năm 2022, khi mặt bằng giá đã thấp hơn nhiều so với đầu năm, giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời.  

Trong khi đó, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và doanh thu khác ghi nhận 36,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/06/2022, SSI có tổng tài sản 42.752 tỷ đồng, được hình thành từ 13.910 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, phần còn lại là nợ phải trả.

Trong hôm nay (20/7), SSI đã tiến hành chi trả trên 990 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu. Cũng trong tháng 7, SSI sẽ hoàn tất việc phát hành thêm 497 triệu cổ phiếu.

Tin mới lên