M&A

SSI đăng ký mua thêm 384.000 cổ phiếu PAN

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HoSE: SSI) đã đăng ký mua thêm 384.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (HoSE: PAN).

SSI đăng ký mua thêm 384.000 cổ phiếu PAN

SSI đăng ký mua thêm 384.000 cổ phiếu PAN.

Theo đó, thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 05/02 đến ngày 06/03. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (1/2), mỗi cổ phiếu của PAN đang có giá 48.000 đồng.

SSI hiện đang nắm giữ hơn 16 triệu cổ phiếu PAN, tương ứng với 13,4% vốn điều lệ của PAN. Trong trường hợp giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của SSI tại PAN sẽ nâng lên 13,72%.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của PAN, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn này đạt 4.047 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 48% so với năm 2016 và vượt 32% kế hoạch cả năm.

Kết thúc năm 2017, PAN ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc ở cả 2 lĩnh vực mũi nhọn là Nông nghiệp và Thực phẩm. Trong khi doanh thu mảng Nông nghiệp (thuộc công ty con PAN Farm) đạt 1.520 tỷ đồng, đóng góp 37,3% vào tổng doanh thu cả toàn tập đoàn; mảng Thực phẩm (thuộc công ty con PAN Food) bứt phá với 2.555 tỷ đồng, tương đương 62,7% doanh thu.

Về lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 371 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016, gấp đôi kế hoạch cả năm. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của PAN Food tăng trưởng hơn 200%.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của The PAN Group đạt 5.999 tỷ đồng, tăng 60% so với thời điểm đầu năm; tổng nợ phải trả 1.834 tỷ đồng, tương đương 31% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 1.400 tỷ đồng, nợ dài hạn 434 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 4.164 tỷ đồng, tương đương 69% tổng tài sản.

Tin mới lên