Tài chính

Trái chiều ý kiến về việc luật hóa các nội dung liên quan đến Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Trái chiều ý kiến về việc luật hóa các nội dung liên quan đến Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

(VNF) - Một số đại biểu quốc hội ủng hộ giữ nguyên quy định trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) theo hướng luật chỉ quy định chung về Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và giao cho Thủ tướng quy định cụ thể. Có đại biểu thì đề nghị quy định rõ mô hình công ty mẹ - con đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vào dự thảo luật. Trong khi đó, có đại biểu lại đề nghị Quốc hội cân nhắc không nên tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con.
Nỗi lo 'kỳ tích' GDP 9 tháng

Nỗi lo 'kỳ tích' GDP 9 tháng

« 2 3 4 5 6 7 »