Ngân hàng

Tập đoàn Dầu khí gửi gần 19.000 tỷ vào ‘con cưng’ PVcomBank

(VNF) – Tính đến hết ngày 31/12/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang gửi tới 18.785 tỷ đồng vào "con cưng" PVcomBank – ngân hàng PVN nắm giữ 52% cổ phần. Lượng tiền này chiếm tới 1/5 tổng huy động vốn của PVcomBank.

Tập đoàn Dầu khí gửi gần 19.000 tỷ vào ‘con cưng’ PVcomBank

1/5 lượng tiền huy động của PVcomBank là đến từ Tập đoàn Dầu khí

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016, theo đó, tổng tài sản của PVN đến hết ngày 31/12/2016 ở mức 439.170 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng chiếm tới gần 1/4 tổng tài sản của PVN.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, PVN có tới 2.797 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 16.986 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng và 82.814 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 12 tháng. Tổng cộng lượng tiền gửi ngân hàng của PVN lên đến 102.597 tỷ đồng.

Đặc biệt, PVN gửi tới 18.785 tỷ đồng vào "con cưng" Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – ngân hàng PVN nắm giữ 52% cổ phần. Lượng tiền này chiếm tới 1/5 tổng huy động vốn của PVcomBank trong năm 2016.

Tính đến hết 31/12/2016, tổng tài sản của PVcomBank đạt 113.958 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng dư nợ cho vay đạt 49.918 tỷ đồng, tương ứng tăng 24%. Huy động vốn của ngân hàng 87.053 tỷ đồng, tăng 26%.

PVcomBank đạt lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 65,5 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 16% so với năm 2015.

Năm qua, PVcomBank đã thực hiện nhận chuyển nhượng để tăng tỷ lệ nắm giữ lên 99,97% vốn điều lệ PVFC Capital. Trước đó, ngày 04/8/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Công văn số 5571/NHNN-TTGSNH, theo đó chấp thuận việc PVcomBank mua cổ phần của PVFC Capital để PVFC Capital trở thành công ty con của ngân hàng này.

Đối với việc tiếp nhận PSI trở thành công ty con của PvcomBank, trên cơ sở kế hoạch và lộ trình tiếp nhận đã được phê duyệt tại Đề án hợp nhất và các văn bản hướng dẫn của NHNN, PVcomBank đã hoàn thiện Đề án tiếp nhận PSI làm công ty con và trình NHNN phê duyệt. Song song với quá trình đó, PVcomBank đã nhận chuyển nhượng cổ phiếu của PSI với tỷ lệ nắm giữ hiện nay là 52,17% vốn điều lệ PSI.

Về việc sáp nhập Mỹ Khê vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - PVcomBank (PAMC), hiện PVcomBank đã hoàn thiện Đề án sáp nhập hai công ty và đã trình NHNN phê duyệt.

Năm 2017, PVcomBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng. Doanh thu kế hoạch ở mức 6.500 tỷ đồng.

Tin mới lên