Ngân hàng

Techcombank chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào TCBS

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.  

Techcombank chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào TCBS

Techcombank chuẩn bị rót hơn 10.000 tỷ đồng vào Chứng khoán TCBS.

Cụ thể, TCBS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán dự kiến là 95.600 đồng/cổ phiếu. Mục đích chào bán được TCBS công bố là duy trì vị thế của TCBS trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản,... đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới. Đồng thời, công ty muốn đẩy mạnh hơn hoạt động tự doanh, đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu.

TCBS cũng cho biết sau khi xem xét và đánh giá, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Tổng số tiền thu được theo giá dự kiến là 10.038 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm 1.050 tỷ đồng lên hơn 2.176 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, TCBS cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của công ty, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn hoạt động thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong từng thời kỳ.

ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn nêu trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chiến lược phát triển và đảm bảo lợi ích tổng thể của công ty và các cổ đông.

TCBS là công ty con do Techcombank sáng lập và sở hữu cổ phần chi phối. Tại thời điểm 30/9/2022, Techcombank đã đầu tư 1.000 tỷ đồng vào TCBS với tỷ lệ sở hữu tương ứng là 88,94%.

Ngày 25/11, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS. Nếu ngân hàng tham gia đợt chào bán trên, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 94,2%.

Tin mới lên