Ngân hàng

Techcombank: Lãi quý I đạt 6.800 tỷ đồng , tăng trưởng 23%

(VNF) - Số dư CASA của Techcombank đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì ở mức 50,4% tại thời điểm cuối quý I, trong đó CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Techcombank: Lãi quý I đạt 6.800 tỷ đồng , tăng trưởng 23%

Techcombank: Lãi quý I đạt 6.800 tỷ đồng , tăng trưởng 23%, CASA đạt 165.700 tỷ đồng

Tổng thu nhập hoạt động quý I của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) đạt 10.100 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó thu nhập lãi thuần đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ danh mục tín dụng được mở rộng và biên lãi thuần (NIM) ổn định.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng, với sự đóng góp của thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu từ thư tín dụng (LC), tiền và các khoản thanh toán tăng lần lượt 35.3% và 55.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 1.100 tỷ đồng nhờ phí từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tăng 132,5% và phí từ các dịch vụ IB khác tăng 41,0%.

Trong quý I, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng giảm 74% do trích lập dự phòng thấp hơn, một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Techcombank báo lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 615.300 tỷ đồng, tăng gâng 33% so với thời điểm cuối năm. Tiền gửi khách hàng tăng 4,5% lên mức 328.914 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 365.742, tăng 5,3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu đi ngang ở mức 0,7%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm nhẹ 2% về mức 160,8%.

Số dư CASA của Techcombank đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì ở mức 50,4% tại thời điểm cuối quý I, trong đó CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Về phía Công Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý I đạt 1.700 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và 39,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Techcombank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 16% so với mức thực hiện năm 2021. Như vậy ngân hàng đã hoàn thành 25% kế hoạch cả năm về lợi nhuận.

Tin mới lên