Tiêu điểm

Tết Dương lịch 2018 được nghỉ mấy ngày?

(VNF) – Tết Dương lịch người lao động thường chỉ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, năm nay ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 rơi vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, do vậy Tết Dương lịch 2018, người lao động sẽ được nghỉ nhiều hơn từ 2-3 ngày.

Tết Dương lịch 2018 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2018, người lao động sẽ được nghi nhiều hơn từ 2-3 ngày.

Cụ thể, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày vào Tết dương lịch và hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 rơi vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật. Do đó, về cơ bản Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 sẽ kéo dài 3 ngày. Song, việc được nghỉ liền 3 ngày hay không còn phụ thuộc vào mô hình cơ quan, tổ chức và chế độ làm việc.

Trường hợp nghỉ 3 ngày áp dụng với công chức, viên chức và người lao động có chế độ 2 ngày nghỉ/tuần (ngày Thứ 7 và Chủ nhật). Nay được nghỉ thêm thứ 2 (Tết dương lịch).

Trường hợp nghỉ 2 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 31/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018) với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày nghỉ/tuần (ngày Chủ nhật). Nay được nghỉ thêm thứ 2 (Tết dương lịch).

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 sẽ kéo dài 3 ngày.

Với các doanh nghiệp, lịch nghỉ trên có thể được thiết kế sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, người lao động nếu làm việc vào ngày nghỉ sẽ có chế độ lương đặc thù.

Trong trường hợp, người lao động đi làm dịp nghỉ Tết dương lịch 2018, chiếu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất 150%; ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tết Nguyên đán 2018 nghỉ chính thức mấy ngày?

Tin mới lên