Đô thị

Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án khu đô thị, tổng vốn hơn 1.700 tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án gồm: khu đô thị Thái Sơn (quy mô 48ha), khu đô thị Đồng Tiến (12ha), khu đô thị Sơn Duyên (gần 5ha), khu đô thị Quyết Thắng (43ha) với tổng mức đầu tư của 4 dự án hơn 1.739 tỷ đồng.

Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án khu đô thị, tổng vốn hơn 1.700 tỷ

Đường Bắc Sơn kéo dài kết nối, thúc đẩy phát triển khu đô thị Thái Sơn

Khu đô thị Thái Sơn quy mô gần 48ha

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Thái Sơn. Dự án này có quy mô dự kiến sử dụng 47,5ha, trong đó đất ở 232.504 m2; đất dịch vụ công cộng 10.087 m2; đất cây xanh mặt nước 43.496 m2; đất hạ tầng kỹ thuật để xây dựng đường giao thông và bãi đỗ xe 189.441 m2.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý II/2022 đến quý II/2027.

Dự án sẽ đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 596 căn nhà ở với 588 căn nhà ở liền kề, cao 3 tầng, mật độ xây dựng 80%, tổng diện tích đất 58.788 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 141.092 m2; 8 căn nhà ở biệt thự tại các ô đất BT-09, BT-10, BT-30, BT-31, cao 3 tầng, mật độ xây dựng 60%, tổng diện tích đất 3.104 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 5.587 m2.

Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 964,533 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư dự án).

Khu đô thị Đồng Tiến 12ha

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đồng Tiến. Dự án có quy mô dự kiến sử dụng 12ha, trong đó đất ở với 63.246,5 m2; đất công cộng 1.030,5 m2; đất cây xanh 9.384 m2; đất thương mại 2.344 m2; đất giáo dục 3.688 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 4.052 m2 và 38.066 m2 đất giao thông.

Số lô đất ở liền kề tại dự án là 346 lô (chưa bao gồm đất tái định cư). Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 225,471 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến quý II/2022 đến quý II/2025.

Khu đô thị Sơn Duyên gần 5ha

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ông Trịnh Việt Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Sơn Duyên với quy mô sử dụng đất 49.966 m2. Địa điểm thực hiện dự án tại pường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm nhà ở xây thô, đất ở liền kề, đất tái định cư, đất nhà ở xã hội, các công trình công cộng, công trình thương mại, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất đường giao thông, bãi đỗ xe...

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) 108,987 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý II/2022 đến quý II/2025.

Khu đô thị Quyết Thắng 43ha

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Quyết Thắng với diện tích 43ha.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề; đất ở biệt thự, đất ở liền kề; đất nhà ở xã hội, đất ở tái định cư... trong đó xây nhà ở liền kề và biệt thự (xây thô hoàn thiện mặt ngoài) 261 lô, diện tích 34.782 m2; đất ở liền kề và biệt thự (đất nền) 776 lô, diện tích 77.344 m2; đất ở tái định cư 81 lô, diện tích 7.300 m2; đất nhà ở xã hội diện tích 28.061 m2...

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) 442,94 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý II/2022 đến quý II/2027.

Tin mới lên