Tài chính

Thành Thành Công 'gọi' được 300 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) vừa chào bán thành công 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra thị trường. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này là 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Thành Thành Công 'gọi' được 300 tỷ đồng trái phiếu

Thành Thành Công 'gọi' được 300 tỷ đồng trái phiếu

Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 8/10/2024. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định 10,5%/năm cho suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm cho 3 triệu trái phiếu nói trên là 20,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) và 5,85 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) và các tài sản khác được thế chấp hoặc cầm cố bổ sung, và/hoặc các tài sản khác được thay thế theo thỏa thuận của Đầu tư Thành Thành Công và các nhà đầu tư.

Số lượng cổ phiếu cầm cố sẽ được thống nhất giữa Đầu tư Thành Thành Công và nhà đầu tư sao cho giá trị tài sản bảo đảm phải ít nhất bằng 175% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành.

Mục đích Đầu tư Thành Thành Công phát hành đợt trái phiếu này là thực hiện các chương trình, dự án đầu tư đồng thời tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc/cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Thương vụ được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Assets Việt Nam.

Được biết, có 5 nhà đầu tư tổ chức (gồm 2 quỹ đầu tư chứng khoán, 2 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác) và 3 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua trọn số trái phiếu trị giá 300 tỷ này.

Đầu tư Thành Thành Công được coi là “hạt nhân" của Tập đoàn Thành Thành Công, song công ty này lại chưa chào sàn, trong khi 4 tổng công ty ngành của tập đoàn đều đã niêm yết (Thành Thành Công – Biên Hòa, TTC Land, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công).

Hiện, Đầu tư Thành Thành Công đóng trụ sở tại phố Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Trong 6 năm qua, Đầu tư Thành Thành Công đã trải qua 4 lần tăng vốn, đưa vốn điều lệ tăng gấp 3 lần, đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

Tính từ năm 2016 đến năm 2019, Đầu tư Thành Thành Công có sự gia tăng khá mạnh về quy mô tài sản, từ 6.301 tỷ đồng lên 8.945 tỷ đồng, tương đương tăng 42%. Trong đó, lần tăng mạnh nhất diễn ra vào năm 2017.

Tài trợ chính cho sự tăng trưởng này là nợ phải trả khi tăng từ 4.074 tỷ đồng lên 5.543 tỷ đồng, tương đương tăng 36%.

Vốn chủ sở hữu có tốc độ tăng khá đáng kể, nhờ quá trình tăng vốn mạnh mẽ (đã nói ở trên), từ 2.227 tỷ đồng lên 3.402 tỷ đồng, tương đương tăng 53%.

Nhờ vốn điều lệ được gia tăng liên tục, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty luôn ở mức khá an toàn. Ngoại lệ duy nhất là năm 2017 khi nợ phải trả cao gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Điểm lưu ý hơn cả trong bức tranh tài sản của Đầu tư Thành Thành Công có lẽ là trong 3 năm 2017 - 2019, nợ ngắn hạn luôn tiệm cận tài sản ngắn hạn, lần lượt là: 3.404 tỷ đồng/3.451 tỷ đồng, 3.183 tỷ đồng/3.197 tỷ đồng và 2.956 tỷ đồng/3.019 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong cùng giai đoạn, doanh thu thuần của công ty đã tăng trưởng khá mạnh và khá đều đặn, từ 2.579 tỷ đồng lên 6.105 tỷ đồng, tức trong 4 năm tăng gấp 2,3 lần.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại diễn biến trồi sụt và có xu hướng giảm, từ 258 tỷ đồng xuống 162 tỷ đồng, tức trong 4 năm giảm 1,6 lần.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi tăng từ 64 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng, tức tăng gần 3 lần trong 4 năm qua.

Xem thêm Có gì trong bức tranh tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Hạt nhân của TTC Group?

Tin mới lên