Tài chính

Thép Nam Kim: Lợi nhuận âm sau gần 10 năm không biết lỗ

(VNF) - Kết thúc năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần thép Nam Kim (HoSE: NKG) đạt hơn 23.128 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2021. Trong khi đó, lợi nhuận của doanh nghiệp này - 66,7 tỷ đồng, đây là lần đầu tiên NKG biết lỗ trong 10 năm qua.

Thép Nam Kim: Lợi nhuận âm sau gần 10 năm không biết lỗ

Thép Nam Kim (NKG) lỗ sau gần 10 năm.

Công ty Cổ phần thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất quý IV/2022. Theo đó, trong quý này, doanh thu thuần của NKG đạt mức 4.299,8 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV, mặc dù chi phí bán hàng, chi phí tài chính của NKG đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021, trong khi, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm, cùng với việc kinh doanh dưới giá vốn đã khiến cho lợi nhuận sau thuế về mức -356,3 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của NKG đạt 23.071 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng năm trước. Trong khi đó, do lợi nhuận quý IV âm nặng đã khiến cho lợi nhuận cả năm của NKG từ việc đang có lãi đã về mức -66,7 tỷ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên NKG biết lỗ trong 10 năm trở lại đây. Trước đó, lần lỗ gần đây nhất của NKG vào năm 2012 với hơn 105 tỷ đồng.

Về tài sản, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NKG ở mức 13.521,6 tỷ đồng, giảm 12,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản là hàng tồn kho với 7.061 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm và chiếm 52% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 20% so với đầu năm, về mức 1.516,7 tỷ đồng. Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của NKG đã đạt mức hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của NKG giảm về mức 8.108,9 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Cơ cấu nợ cho thấy các khoản nợ của NKG chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.108,9 tỷ đồng, chiếm 99,6% nợ phải trả.

Trên thị trường chứng khoán, hiện giá của cổ phiếu NKG đang neo ở mức 15.500 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 1/4 so với thời điểm ngày 31/12/2021. Đặc biệt, trong năm 2022, trước những tác động trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NKG đã có lúc về mức 7.400 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên