Tài chính

Thoái vốn IDICO: Lượng đặt mua vượt lượng chào bán của Bộ Xây dựng

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phiếu trong phiên đấu giá 108 triệu cổ phiếu IDC của Bộ Xây dựng.

Thoái vốn IDICO: Lượng đặt mua vượt lượng chào bán của Bộ Xây dựng

Thoái vốn IDC: Nhà đầu tư 'đặt mua' vượt khối lượng bán của Bộ Xây dựng

Theo đó, có 9 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu Tổng công ty IDICO (HNX: IDC).

Tổng khối lượng vốn nhà nước muốn thoái đợt này là toàn bộ 108 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ IDC.

Trong khi đó, tổng khối lượng đăng ký mua của 9 nhà đầu tư nêu trên là 126 triệu cổ phiếu, vượt 17% so với lượng chào bán. Cụ thể, 8 nhà đầu tư cá nhân đăng ký gom 93,6 triệu cổ phiếu IDC, còn lại là 1 nhà đầu tư tổ chức muốn mua 32,4 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá thoái vốn IDC được tổ chức vào ngày 27/11 tới tại HoSE. Giá khởi điểm là 26.930 đồng/cổ phiếu, như vậy số tiền nhà nước thu về tối thiểu sẽ trên 2.900 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, IDC ghi nhận doanh thu đạt 3.356 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 307 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 28% so với cùng giai đoạn năm trước.

Tuy vậy, với kết quả này công ty vẫn vượt gấp 4 lần kế hoạch doanh thu cả năm 2020 và gần 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của IDICO tính tại ngày 30/9/2020 đạt trên 14.283 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 3.255 tỷ đồng, chiếm phần nhiều là các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng tại ngân hàng thương mại, (1.019 tỷ đồng, giảm 16%), còn lại là các khoản phải thu ngắn hạn (940 tỷ đồng, giảm 10%), tiền và tương đương tiền (595 tỷ đồng, giảm 11%) và hàng tồn kho (635 tỷ đồng, tăng 32,5%).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/9/2020 đạt 9.941 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.401 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn. Chiếm đến 70% nợ dài hạn là khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn trên 6.000 tỷ đồng, tới từ tiền cho thuê đất nhận trước tại các khu công nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu IDC đứng ở mức 28.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất đạt 105.000 đơn vị.

Tin mới lên