M&A

Thoái vốn nhà nước tại nhiều công ty thuộc CNS

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. HCM, Sở Thông tin truyền thông TP. HCM về thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019.

CNS thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đang tiếp tục bổ sung và điều chỉnh phương án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2018-2020 theo góp ý của tổ thẩm định phương án và ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét tổng hợp trình UBND TP. HCM phê duyệt.

Dự kiến tổng công ty sẽ thoái 100% vốn nhà nước tại 6 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bến Thành, Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Đông Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Định.

Và 2 công ty con cũng thoái 100% vốn nhà nước là Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị.

Bên cạnh đó, CNS cũng sẽ thực hiện giải thể 3 công ty gồm: Công ty TNHH Sangor (Việt Nam), Công ty Cổ phần Công nghệ Định vị Sài Gòn Track, Công ty liên doanh Vikotrade.

7 Công ty thoái 100% vốn nhà nước gồm: 5 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bến Thành, Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp cao Sài Gòn, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Đông Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Định.

Riêng 3 công ty gồm Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Phát triển khu Công nghệ Cao TP. HCM và Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất thì theo kế hoạch sẽ cổ phần hóa và nhà nước giữ lại tỉ lệ tại 3 công ty này trên 50%.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP. HCM, được thành lập năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào 4 ngành công nghiệp mũi nhọn gồm: cơ khí chế tạo máy; điện tử - công nghệ thông tin, bán dẫn, tự động hóa; hóa chất – cao su – nhựa; chế biến tinh lương thực – thực phẩm và một số lĩnh vực công nghiệp khác có liên quan.

Năm 2019, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 2.608 tỷ đồng. CNS có 5 nhà máy trực thuộc, 8 công ty con và 10 công ty liên kết.

Tin mới lên