Tài chính

Thoái vốn PVOil, PVPower, BSR giúp thu về thêm 7.450 tỷ đồng

(VNF) - 3 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí (PVN) là PV Power, PVOIL và BSR đã thực hiện thành công việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, thu về thặng dư khoảng 7.450 tỷ đồng cho Nhà nước.

Thoái vốn PVOil, PVPower, BSR giúp thu về thêm 7.450 tỷ đồng

PVN cổ phần hóa thành công 3 đơn vị, thu về thêm 7.450 tỷ đồng cho Nhà nước.

Theo Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVN, do công tác xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ, giá trị doanh nghiệp xác định lại của ba đơn vị đều tăng so với giá trị sổ sách, là cơ sở để xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Cụ thể, giá khởi điểm của PVOil là 13.400 đồng/CP, PVPower là 14.400 đồng/CP, BSR là 14,600 đồng/CP.

Cùng với đó, phương án cổ phần hóa được Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng phù hợp với tình hình, kế hoạch sản xuất kinh doanh và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, công khai, dân chủ của toàn thể người lao động.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, Tập đoàn đã tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Kết quả, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện thành công, thu về thặng dư khoảng 7.450 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cụ thể, Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bán đấu giá thành công 241.427.969 cổ phần (tương đương 7,79% vốn điều lệ), thu về số tiền hơn 5.414 tỷ đồng với giá đấu thành công bình quân là 23.043 đồng/cổ phần; Thặng dư khoảng 3.150 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã bán đấu giá thành công 467.802.523 cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ ), thu về số tiền hơn 6.987 tỷ đồng với giá đấu thành công bình quân 14.938 đồng/cổ phần; Thặng dư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã bán đấu giá thành công 200.445.036 cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ) thu về số tiền hơn 4.039 tỷ đồng với giá đấu thành công bình quân 20.155 đồng/cổ phần; Thặng dư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi hoàn tất việc bán đấu giá cổ phần, cổ phiếu của 3 đơn vị đã được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom (cổ phiếu BSR giao dịch vào ngày 1/3/2018, cổ phiếu PVPower giao dịch vào ngày 6/3/2018, cổ phiếu PVOil giao dịch vào ngày 7/3/2018), chỉ sau hơn 2 tháng kể từ ngày bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO).

Bên cạnh đó, việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã được triển khai tích cực và khẩn trương. Cổ phiếu của cả 3 đơn vị đã nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư chiến lược, riêng PVOil, số lượng nhà đầu tư đủ điều kiện mua cổ phần, đã thực hiện thẩm định đầu tư và có văn bản đăng ký mua cổ phần là 4 nhà đầu tư (SK Energy, Idemitsu, Sovico và HD Bank) với tổng khối lượng cổ phần đăng ký dự kiến của các nhà đầu tư gấp 2,86 lần khối lượng chào bán.

Hiện các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa để thực hiện bàn giao sang công ty cổ phần và thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ theo Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin mới lên