Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Không tăng giá xăng dầu đột biến, không tăng giá điện trong năm 2020'

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không tăng giá xăng dầu một cách đột biến và không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020.

Thủ tướng: 'Không tăng giá xăng dầu đột biến, không tăng giá điện trong năm 2020'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I/2020.

Theo đó, trên cơ sở mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% đã được Quốc hội đề ra và căn cứ các nghiên cứu, phân tích, đề xuất kịch bản điều hành giá đã được trao đổi, thống nhất, Thủ tướng yêu cầu các bBộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường, giá cả phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý, Thủ tướng yêu cầu các Cộ, ngành địa phương cần thực hiện nghiêm chủ trương chung của Chính phủ là không thực hiện điều chinh giá trong quý II đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá, nhất là các mặt hàng đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp.

Trường hợp cần xem xét điều chỉnh trong năm 2020 thì chủ động tính toán, đánh giá liều lượng, mức độ và thời điểm phù hợp để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá theo lộ trình giá thị trường, nhất là sách giáo khoa, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế để tránh tác động đến an sinh xã hội, kiểm soát lạm phát mục tiêu.

"Quan điểm nhất quán là việc điều chỉnh giá theo lộ trình không ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với công tác kê khai giá thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương, tránh lợi dụng tăng giá bất hợp lý", người đứng đầu Chính phủ quán triệt.

Đối với công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý ngành hàng, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương căn cứ quy định pháp luật hiện hành và diễn biến trường để có biện pháp quyết liệt trong điều hành.

Cụ thể, với xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đông thời kết hợp công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần binh ổn giá cả thị trường trong nước, hồ trợ đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với điện, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ bản không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Đối với chủ trương miễn, giảm giá trong 3 tháng cho một số đối tượng đã được Chính phủ thông qua, Bộ Công Thương tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện chủ trương giảm giá điện có hiệu quả, nhất là giảm giá điện đối với đôi tượng có thu nhập thấp, người nghèo.

Với thịt lợn, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa giá lợn hơi giảm về khoảng 60.000 đồng/kg, gắn với việc bảo đảm lợi ích hợp lý, hài hòa giữa người sản xuất, khẩu lưu thông phân phối và người tiêu dùng.

Đối với mặt hàng sách giáo khoa, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chính phủ xem xét phê duyệt, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa mặt hàng sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá, nhằm bảo đảm công bằng trong biên soạn, sử dụng sách giáo khoa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 88 của Quốc hội năm 2014. Đồng thời, giải quyết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của phụ huynh, học sinh.

Tin mới lên