Tiêu điểm

Thủ tướng: ‘Sẽ đánh giá lại toàn bộ quyết định điều hành của Chính phủ trong 10 năm gần đây’

(VNF) - Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy tại phiên Đối thoại cấp cao, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019.

Thủ tướng: ‘Sẽ đánh giá lại toàn bộ quyết định điều hành của Chính phủ trong 10 năm gần đây’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, năm 2019, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ đánh giá lại toàn bộ các quyết định điều hành của chính phủ từ trung ương đến địa phương trong 10 năm trở lại đây.

Việc đánh giá sẽ tập trung vào 3 khía cạnh lớn. “Thứ nhất là tư duy và tiến trình hoạch định phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm trở lại đây. Trong đó phải chỉ ra được những giá trị kế thừa và những bài học kinh nghiệm lớn. Thứ hai là những khía cạnh quản trị của Chính phủ, những mục tiêu như Chính phủ số, các chiến lược phát triển, sự liêm chính, các nguyên tắc và mô hình phát triển. Thứ ba, Chính phủ sẽ đánh giá lạ toàn bộ thực trạng và tiềm năng của các ngành kinh tế nhằm kiến tạo cho phát triển. Trong đó, Chính phủ xác định kinh tế số có vai trò động lực, là cỗ máy tiên phong trong mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng khẳng định: “Nhanh và bền vững là từ khoá quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam”.

Theo Thủ tướng, Chính phủ xác định 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế nhanh và bền vững này, bao gồm: kinh tế, xã hội, môi trường. “Tôi gọi đó là nguyên tắc 3 trong 1 của nền kinh tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, phát triển bền vững không mâu thuẫn với tăng trưởng nhanh. Ngược lại, phát triển bền vững là nội hàm quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh. Đặc biệt, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Đó cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Tại diễn đàn, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành cần quyết tâm giải quyết rốt ráo những bất cập của nền kinh tế, đặc biệt là cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.

“Việt Nam đang thay đổi mô hình tăng trưởng. Phải nhanh chóng tận dụng thời cơ hiện nay. Phải thúc đẩy sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin mới lên