Tài chính

TID sắp trả 100 tỷ đồng cổ tức sau khi báo lỗ sau thuế 17 tỷ đồng trong quý II

(VNF) - Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

TID sắp trả 100 tỷ đồng cổ tức sau khi báo lỗ sau thuế 17 tỷ đồng trong quý II

TID sắp trả 100 tỷ đồng cổ tức sau khi báo lỗ sau thuế 17 tỷ đồng trong quý II

Theo đó, Tín Nghĩa dự kiến thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà doanh nghiệp dự chi là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 16/8. Tín Nghĩa sẽ thực hiện việc thanh toán vào ngày 30/8 sau đó.

Chỉ ít ngày trước khi thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2020, Tín Nghĩa đã công bố báo cáo tài chính quý II với khoản lỗ ròng 4,5 tỷ đồng ghi nhận trong kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của Tín Nghĩa đạt hơn 1.874 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn ở mức 5%, lợi nhuận gộp của Tín Nghĩa tăng 19% so với cùng kỳ, đạt hơn 184 tỷ đồng.

Trái với hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của doanh nghiệp này khởi sắc khi doanh thu ghi nhận tăng 124%, lợi nhuận thu về gần 48 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2020.

Tín Nghĩa báo lãi trước thuế quý II đạt 100 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 175%, Đáng chú ý, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của doanh nghiệp tăng đột biến lên hơn 72 tỷ đồng, gấp 84 lần cùng kỳ nên Tín Nghĩa “ngậm ngùi” báo lỗ sau thuế 16,8 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ lãi 18,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 3.639 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 42 tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận đề ra, Tín Nghĩa mới chỉ hoàn thành ở mức 6% sau 2 quý đầu năm.

Cổ phiếu TID mở cửa phiên 3/8 ở mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.700 tỷ đồng.

Tin mới lên