M&A

Tỉnh Bình Định muốn lùi thời hạn thoái toàn bộ vốn nhà nước tại DBD và BMC

(VNF) - Cập nhật đến hết năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đang sở hữu gần 7 triệu cổ phiếu DBD, tương ứng 13,3% vốn và hơn 3 triệu cổ phiếu BMC, tương đương 25% vốn doanh nghiệp. Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cũng nắm giữ gần 2,8 triệu cổ phiếu BMC, tức 22,5% vốn.

Tỉnh Bình Định muốn lùi thời hạn thoái toàn bộ vốn nhà nước tại DBD và BMC

Tỉnh Bình Định muốn lùi thời hạn thoái toàn bộ vốn nhà nước tại DBD và BMC

Mới đây, tỉnh Bình Định đã có báo cáo kế hoạch thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025 đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và đề xuất kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo thực tế tại địa phương lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo báo cáo, dự kiến giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ diễn ra việc chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn tại 10 doanh nghiệp.

Trong đó, có 5 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% điều lệ (thời điểm tháng 8/2021), bao gồm: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty TNHH Khai thác Công trình thuỷ lợi Bình Định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 2.

Đối với nhóm doanh nghiệp này, tỉnh Bình Định đề xuất phương án sắp xếp theo hình thức tiếp tục duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2021 - 2025.

Tại thời điểm tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, gồm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.

Với 3 doanh nghiệp này, tỉnh Bình Định đề xuất Chính phủ cho phép nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Lý do tỉnh đưa ra là trong các năm gần đây, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của 2 doanh nghiệp này đều trên 50%. Bình quân tỷ số này trong 3 năm 2018 - 2020 là 56 - 67%.

Với 2 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ còn lại là Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (HoSE: DBD) và Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (HoSE: BMC), tỉnh Bình Định sẽ tiến hành sắp xếp theo hình thức thoái toàn bộ vốn nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên do 3 năm vừa qua, giá cổ phiếu của cả 2 doanh nghiệp liên tục giảm, nên tỉnh đề xuất giãn thời gian thoái toàn bộ vốn nhà nước sang giai đoạn 2024 - 2025.

Cập nhật đến hết năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đang sở hữu gần 7 triệu cổ phiếu DBD, tương ứng 13,3% vốn và hơn 3 triệu cổ phiếu BMC, tương đương 25% vốn doanh nghiệp; đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định nắm giữ gần 2,8 triệu cổ phiếu BMC, tức 22,5% vốn.

Trước đó, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Tin mới lên