Hồ sơ VNF

Toàn văn kết luận thanh tra các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà

(VNF) - Ngày 18/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Toàn văn kết luận thanh tra các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà

Qua thanh tra cho thấy, các cấp chính quyền đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Theo Thanh tra Chính phủ, những vi phạm xảy ra trên bán đảo Sơn Trà là có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, có tầm quan trọng về an ninh quốc phòng, có vị trí tương đối độc lập...

Về nguyên nhân chủ quan, Thanh tra Chính phủ cho biết UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch, các Phó chủ tịch TP, giám đốc các Sở chức năng, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà qua các thời kỳ chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao, chưa chấp hành các quy định về quản lý đất đai, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng, đầu tư, xây dựng...

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

Đặc biệt, các chủ đầu tư dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường...

Tại kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời rà soát, hủy bỏ các văn bản do UBND TP ban hành không đúng quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND TP Đà Nẵng phải phối hợp với các Bộ liên quan để thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch,... đã được phê duyệt.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn kết luận thanh tra các dự án đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà tại đây.

Tin mới lên