M&A

Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt dự chi gần 150 tỷ đồng mua cổ phiếu VCI

(VNF) - Mới đây, ông Tô Hải, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) đã đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu VCI.

Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt dự chi gần 150 tỷ đồng mua cổ phiếu VCI

Được biết, mới đây, ông Tô Hải đã được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP).

Theo đó, mục đích thực hiện giao dịch của ông Tô Hải là để tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu từ 19,17% lên 22,82% vốn điều lệ.

Phương thức thực hiện giao dịch là khớp lệnh/thỏa thuận. Dự kiến thời gian mua vào là từ ngày 15/7/2020 đến ngày 13/8/2020.

Tại đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, ban lãnh đạo công ty này đã thông qua nội dung miễn chào mua công khai đối với ông Tô Hải và/hoặc những người liên quan.

Lý giải về quyết định này, ông Tô Hải cho biết hiện nay ông và gia đình ông đã nắm giữ xấp xỉ 25% cổ phiếu của Chứng khoán Bản Việt, mà theo quy định, nếu một cổ đông hay nhóm cổ đông muốn sở hữu trên 25% thì phải chào mua công khai. Khi giá cổ phiếu xuống thấp như trong đợt dịch Covid-19 thì ông Hải lại không thể mua vào.

Theo ông, chào mua công khai là không thực tế vì giá thị trường có thể cao hơn giá ông Tô Hải đăng ký chào mua. Do đó, khi thông qua quyết định trên thì tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt sẽ được quyền mua số lượng cổ phiếu mà ông mong muốn.

Trong năm 2020, các chỉ tiêu tài chính mà Chứng khoán Bản Việt đặt ra đều giảm so với năm 2019. Cụ thể doanh thu mục tiêu năm 2020 là hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến giảm 9,8% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt hơn 500 tỷ đồng, dự kiến giảm 35,7% so với năm ngoái.

Cổ phiếu VCI hiện đang giao dịch ở khoảng giá 24.150 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 9/7/2020). Với mức giá này dự kiến ông Tô Hải sẽ phải bỏ ra khoảng 145 tỷ đồng để thực hiện giao dịch mua vào 6 triệu cổ phiếu VCI. Vốn hóa thị trường của VCI hiện đạt khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Tin mới lên