Tài chính tiêu dùng

Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm vượt 600 nghìn tỷ, tăng 23%

(VNF) - Tính đến hết tháng 3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng.

Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm vượt 600 nghìn tỷ, tăng 23%

Kết thúc tháng 3, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết tháng 3/2021 ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020; phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng thị trường bảo hiểm năm 2020 vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552.403 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra, có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Báo cáo trước đó đánh giá về ngành bảo hiểm năm 2021 của SSI Research dự báo thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong năm nay ở khoản doanh thu phí bảo hiểm gốc với cả loại hình nhân thọ và phi nhân thọ.

Cụ thể, trong năm nay, các công ty bảo hiểm có thể tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn nhờ các hợp đồng bancassurance độc quyền (bán chéo qua ngân hàng) mới được ký kết cuối năm 2020 và nhu cầu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở mức khá.

Bên cạnh đó, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát và không còn giãn cách xã hội, các hoạt động bán hàng (họp mặt, hội nghị khách hàng...) có thể phục hồi như lúc trước dịch sẽ thúc đẩy hoạt động bán hàng mạnh hơn.

Kinh tế phục hồi cũng thúc đẩy bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng.

Các chuyên gia tại SSI Research dự báo tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc với loại hình nhân thọ sẽ vào khoảng 22% và 10-12% với loại hình phi nhân thọ.

Trong khi đó, động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của nhóm công ty bảo hiểm năm nay sẽ là việc mở rộng tài sản quản lý (AUM). Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận sẽ không bằng với mức tăng doanh thu phí do nhiều yếu tố thị trường.

Tin mới lên