Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Bưu điện: Mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 9,2%, lợi nhuận giảm 14,7%

(VNF) - Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020 với kế hoạch doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020.

Bảo hiểm Bưu điện: Mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 9,2%, lợi nhuận giảm 14,7%

Bảo hiểm Bưu điện: Mục tiêu doanh thu 2021 đạt 6.600 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020.

Tuy vậy lợi nhuận trước thuế kế hoạch chỉ ở mức 260 tỷ đồng, giảm 14,7% so với năm trước.

Năm 2021, PTI dự kiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 141 tỷ đồng, tăng 8,7% nhưng lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác giảm 32% xuống còn 119 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10% trong năm 2020 bằng tiền mặt và tiếp tục giữ mức cổ tức này cho năm 2021.

PTI cũng dự kiến trong đại hội cổ đông lần này sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời trình sửa đổi một số nội dung trong điều lệ, quy chế của công ty để phù hợp với tình hình mới.

Được biết trong năm 2020, tổng doanh thu bảo hiểm của PTI đạt 6.045 tỷ đồng, hoàn thành 95,2% kế hoạch kinh doanh, tăng 4,2% so với năm trước; lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2020 của công ty đạt hơn 129,67 tỷ đồng, hoàn thành 381,4% kế hoạch.

PTI hiện đang là doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 3 trên thị trường, trong đó bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đều đang giữ vị trí thứ 2 thị trường.

ĐHĐCĐ của PTI trước đó đã thông qua định hướng chiến lược 2020 – 2025 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ hai trên thị trường.

Cùng với đó là mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm, mức cổ tức chi trả bình quân hàng năm tối thiểu 10%.

Tin mới lên