Tài chính cá nhân

Top 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ

Nhìn chung, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ, đó là giá cả hàng hóa, lãi suất và thu nhập thực tế.

cau-tien-te

Trong kinh tế học, đường cầu tiền là đường thể hiện mối quan hệ giữa cầu tiền MD với mức lãi suất và thu nhập nhất định. 

Theo lý thuyết Keynes, đường cầu tiền được biểu diễn dưới dạng tổng quát có dạng: 

MD = k.Y - h.i = L(i,Y)

Trong đó 

Y: thu nhập thực tế

i: lãi suất 

k: hệ số co giãn giữa cầu tiền và thu nhập

h: hệ số co giãn giữa cầu tiền và lãi suất

Nhìn chung, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ.

Giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hóa là một nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ. Con người cần tiền với mục đích đầu tiên là để giao dịch và mua bán hàng hóa. Khi giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng, người dân sẽ phải tiêu nhiều tiền hơn cho các chi phí sinh hoạt, khoản tiền dành cho tiêu dùng cũng tăng lên. Mọi người cần giữ lượng tiền danh nghĩa lớn hơn để có thể mua hàng hóa, dịch vụ như trước. Như vậy, cầu tiền danh nghĩa tăng lên trong khi cầu tiền thực tế của mọi người là không đổi.

Lãi suất

Lãi suất mà các cá nhân nhận được từ trái phiếu có thể được coi là giá của tiền vì nó đo lường chi phí cơ hội của việc giữ tiền. Khi lãi suất của trái phiếu giảm, chi phí cơ hội của việc giữ tiền cũng giảm đi do đó cầu về tiền tăng. Ngược lại, khi lãi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa chi phí cơ hội của việc giữ tiền tăng lên khiến cho cầu tiền giảm.

Thu nhập thực tế

Thu nhập của người dân được chia thành 2 phần là tiêu dùng và tích lũy. Khi thu nhập tăng, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ tăng lên, người dân mong muốn chi tiêu nhiều hàng hóa- dịch vụ hơn dẫn đến cầu tiền tăng và ngược lại. Do vậy, thu nhập thực tế cũng là một yếu tố ảnh hưởng mạnh đến cầu tiền.

Từ khoá: iMoney,
Tin mới lên