Bất động sản

TP. HCM: Hi vọng mới cho 38 dự án bất động sản bị vướng mắc

(VNF) - UBND TP. HCM đã có văn bản khẩn vừa gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan, về báo cáo tổng hợp kiến nghị của 29 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc tại 38 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư.

TP. HCM: Hi vọng mới cho 38 dự án bất động sản bị vướng mắc

57 doanh nghiệp tại TP. HCM đã có đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” cho 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội (ảnh minh họa)

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ kịp thời trao đổi, làm việc và hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở ngành khẩn trương báo cáo xin ý kiến UBND TP. HCM để xem xét, quyết định.

Kết quả thực hiện phải báo cáo cho UBND TP trong 15 ngày làm việc.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) đã có văn bản 14/2022/CV-HoREA ngày 15/03/2022  gửi UBND TP. HCM và Sở Xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của 57 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” cho 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội.

HoREA cho biết hầu hết vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý hoặc thủ tục đầu tư xây dựng, đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được chính quyền gỡ vướng. 

Cụ thể, một số dự án vướng cơ chế hoán đổi quỹ nhà ở tái định cư đã hoàn tất xây dựng, có thông báo nghiệm thu công trình từ Bộ Xây dựng nhưng đến nay UBND TP. HCM vẫn chưa nhận bàn giao làm nhà tái định cư để doanh nghiệp căn cứ làm cơ sở hoàn thành thủ tục về đất đai cho dự án. Các doanh nghiệp đề nghị UBND TP. HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình thủ tục giao đất để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đều kiến nghị UBND TP. HCM sớm hoàn thành thủ tục tính tiền sử dụng đất, cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cập nhật chỉ tiêu quy hoạch 1/2.000...

Ngày 8/4/2022, Văn phòng UBND TP. HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo các sở ngành và các đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu tháo gỡ.

UBND TP. HCM cũng đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, UBND thành phố giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để làm việc, tham mưu cho UBND thành phố có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên (thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2010 và sau ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực) khi tham mưu UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin mới lên