Bất động sản

TP. HCM: Thu hồi dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, 3 sở ngành bị kiểm điểm

Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc.

Văn phòng UBND TP. HCM đã có thông báo kết luận số 245/TB-VP của Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Trước đó, liên quan đến dự án này, cuối năm 2019, Thanh tra TP. HCM đã thanh tra toàn diện dự án này. Đến tháng 1/2020, Thanh tra TP. HCM đã có kết luận thanh tra số 01/KL-TTTP-P2.

Cuối tháng 3/2020, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc họp, nghe thanh tra báo cáo toàn bộ nội dung của kết luận thanh tra và đồng ý với các nội dung của kết luận thanh tra. Theo thông báo 245, Chủ tịch UBND TP. HCM đã thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra số 01/KL-TTTP-P2 ngày 22/1/2020 của Thanh tra TP. HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu 3 cơ quan, đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án nói trên.

Cụ thể, Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM phải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành quyết định số 353/QĐ-UBND vào năm 2011 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục; tham mưu UBND TP. HCM xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định số 353.

UBND huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000 như đã nêu tại kết luận thanh tra. SAGRI tổ chức kiếm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của tổng công ty mắc các thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc đã hơn 20 năm quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. HCM giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc. Xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành. Kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

UBND huyện Bình Chánh cũng phải rà soát báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có quyết định số 353.

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài chính TP. HCM hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền hơn 2,4 tỷ đồng chi phí bồi thường hơn 11 ha. Đối với SAGRI, Chủ tịch UBND TP. HCM giao thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có (về tỷ lệ vốn góp, chi phí, công tác khác...) với Công ty Cổ phần Quốc tế C&T, Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc.

Được biết, đất khu quy hoạch hồ Sinh thái Vĩnh Lộc từ những năm 1980 là đất hoang đồng bằng, nhiễm phèn. Ngày 15/6/1996, UBND TP. HCM ban hành quyết định số 2874/QĐ-UBND-QLĐT về việc đầu tư dự án cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc nhằm mục đích xây dựng Khu Sinh thái văn hóa do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP. HCM làm chủ đầu tư. Năm 1997 thì UBND TP. HCM có quyết định thay đổi chủ đầu tư, giao Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (huyện Bình Chánh) làm chủ đầu tư. 

Đến năm 1999, Thủ tướng ban hành quyết định giao đất gần 370ha cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư khu sinh thái văn hóa thuộc địa bàn 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh). 

Tuy nhiên đến năm 2002, UBND TP. HCM lại tiếp tục thay đổi chủ đầu tư, chuyển giao cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) làm chủ đầu tư dự án. Đến năm 2008, UBND TP. HCM có công văn chấp thuận chủ trương cho SAGRI hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế C&T và Văn phòng Thành ủy TP. HCM để đầu tư dự án. 

Tuy nhiên, dự án kéo dài không triển khai thực hiện. Đến năm 2011, chấp thuận theo kiến nghị của UBND huyện Bình Chánh và Sở Tài nguyên Môi trường về xóa dự án “treo” nhằm đảm bảo ổn định dân sinh do dự án đã kéo dài quá lâu.

Ngày 21/1/2011, UBND TP. HCM ban hành quyết định số 353/QĐ-UBND về ngưng thực hiện dự án đầu tư Khu sinh thái văn hóa đã được giao đất theo quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1533/QĐ-UB ngày 9/4/2002 của UBND TP. HCM. Theo đó thu hồi dự án và giao UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm quản lý việc sử dụng khu đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch được duyệt, không giao cho Công ty Cổ phần Sinh thái Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hơn 20 năm quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, đất đai bị lấn chiếm, vi phạm xây dựng…

Tin mới lên