Tiêu điểm

TP.HCM thay đổi chiến lược chống dịch Covid-19

Do số lượng ca mắc mới tăng nhanh, thành phố đã thay đổi việc điều tra, truy vết, khoanh vùng để nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19.

TP.HCM thay đổi chiến lược chống dịch Covid-19

Việc tổ chức lấy mẫu được thực hiện theo nhóm đối tượng nguy cơ đế tránh lây nhiễm chéo

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, chiến lược này được Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch tại thành phố phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc tăng nhanh. Trong những ngày qua, số ca mắc mới liên tục nằm ở mức 3 con số và vượt mốc 5.000 ca.

Thay đổi phạm vi khoanh vùng y tế

Về việc khoanh vùng, thành phố sẽ tiến hành xác định khu vực khoanh vùng trong một giờ hoặc sớm hơn nữa ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Để có căn cứ khoanh vùng, nhân viên điều tra dịch tễ sẽ điều tra nhanh ca F0 kết hợp với đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý.

Thay đổi phương pháp điều tra dịch

Đối với công tác điều tra dịch, cán bộ truy vết sẽ xác định các mốc dịch tễ của F0, lập danh sách F1 gần, F1 xa và F2 của F1 gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc, không theo hộ khẩu.

Người có hộ khẩu nhưng không sống tại địa phương, không tiếp xúc thì không tính. Ngược lại, đối với người dù không có hộ khẩu nhưng có sinh hoạt trong khu vực, thân nhân, bạn hữu thăm viếng thì vẫn phải lập danh sách người tiếp xúc. Đồng thời, những người tiếp xúc với F0 sẽ được phân loại mức độ nguy cơ tiếp xúc, từ đó sẽ lên phương án xử lý thích hợp.

Thay đổi phương pháp xét nghiệm

Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tùy theo từng đối tượng sẽ có các nguyên tắc riêng. Đối với tất cả trường hợp F1, sau khi được lập danh sách sẽ chuyển ngay về khu cách ly tạm thời của quận huyện để điều tra dịch tễ.

F1 sẽ được làm test nhanh ngay, đồng thời lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định rRT-PCR. Nếu kết quả test nhanh dương tính với SARS-COV-2, F1 được xử lý như trường hợp nhiễm trong khi chờ kết quả khẳng định rRT-PCR.

Các mẫu xét nghiệm khẳng định rRT-PCR sẽ được chuyển khẩn về phòng xét nghiệm theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) và có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ hoặc sớm hơn.

Các đối tượng khác như F2, xét nghiệm mở rộng… sẽ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình hoặc 2 - 3 hộ trong cùng một mẫu gộp để thuận lợi cho việc truy vết sau này.

Nếu kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như trường hợp nhiễm trong khi chờ kết quả khẳng định rRT- PCR. Bên cạnh đó, việc tổ chức lấy mẫu được thực hiện theo nhóm đối tượng nguy cơ đế tránh lây nhiễm chéo khi lấy mẫu. Từng hộ sẽ được mời lần lượt ra điểm lấy mẫu, bắt đầu từ hộ nguy cơ thấp nhất.

Điều tra F0 trong một giờ

Trong đợt cao điểm kiểm soát dịch Covid-19 lần này, thành phố sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy điều tra dịch và can thiệp chống dịch tại cộng đồng. Trung tâm Y tế quận, huyện và trạm y tế sẽ đảm trách tổ chức lực lượng điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm phục vụ chống dịch. Các lực lượng này chỉ tập trung công việc của mình, không kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, để đảm bảo hoàn thành công tác truy vết thật chi tiết, hiệu quả và công tác xét nghiệm nhanh chóng, an toàn.

Việc phân công lực lượng này nhằm đàm bảo 100% ca bệnh F0 phải được khởi động điều tra trong vòng 1 giờ sau khi nhận được thông tin và các F1 phải có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ. Các F2 và mẫu xét nghiệm ổ dịch phải có kết quả trong 24 giờ. Trên cơ sở đó quyết định việc điều chỉnh phạm vi phong tỏa.

Tin mới lên