Tài chính

TTC Sugar: Lãi sau thuế cả niên độ tăng trưởng 86%, vượt kế hoạch 20%

(VNF) - Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố báo cáo tài chính niên độ 2020-2021, trong đó lợi nhuận sau thuế quý IV niên độ giảm 9% bất chấp doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận lũy kế cả niên độ đều tăng lần lượt 15,6% và 86%.

TTC Sugar: Lãi sau thuế cả niên độ tăng trưởng 86%, vượt kế hoạch 20%

TTC Sugar: Lãi sau thuế cả niên độ tăng trưởng 86%, vượt kế hoạch 20%

Doanh thu thuần quý IV niên độ tài chính của TTC Sugar đạt 4.152 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận gộp tăng 20,7%, đạt 680,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 14,97% (quý IV niên độ tài chính 2019-2020) lên 16,39%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp gần 2,4 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh ở mức 45% làm TTC Sugar phải ghi lỗ 92,7 tỷ đồng từ hoạt động này, trong khi cùng kỳ niên độ trước công ty lỗ hơn 120 tỷ đồng. 

Được biết, TTC Sugar huy động vốn thông qua trái phiếu dài hạn, lãi suất thấp, không tài sản đảm bảo. So với thị trường, đây là mức vốn vay giá rẻ. Nguồn vốn thu về giúp công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng thị phần.

Về chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 25,7% và 143%, đạt tổng giá trị hơn 331 tỷ đồng trong quý IV niên độ tài chính. Sở dĩ chi phí có sự gia tăng mạnh là do công ty mở rộng thị phần, tung sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chốt lại quý IV, TTC Sugar báo lãi sau thuế hơn 195 tỷ đồng, giảm 9% bất chấp doanh thu tăng.

Lũy kế cả niên độ tài chính 2020-2021, doanh thu thuần của TTC Sugar đạt 14.901,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với mức thực hiện niên độ trước. Công ty cho biết đã tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường trong niên độ này, tăng 10% so với mức tiêu thụ của niên độ trước. Doanh thu từ các sản phẩm đường cũng chiếm tỷ trọng gần 95%, đạt 14.100 tỷ đồng cả niên độ.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận của sau thuế lũy kế cả niên độ tài chính của TTC Sugar lần lượt đạt 798 tỷ đồng và 674,6 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 55,8% và 86%.

Theo TTC Sugar, tăng trưởng lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ những chính sách kinh doanh phù hợp và việc kiểm soát tốt chi phí đầu vào.

Niên độ tài chính 2020-2021, TTC Sugar đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.358 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 662 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý, TTC Sugar đã hoàn thành gần 83% kế hoạch về lợi nhuận.

Như vậy, với kết quả thu được trong 4 quý niên độ tài chính 2020-2021, TTC Sugar đã vượt kế hoạch về lợi nhuận 20%.

Tổng tài sản của TTC Sugar đạt hơn 20.515 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2021, tăng 14% so với thời điểm đầu niên độ.

Trong đó các khoản tiền và tương đương tiền tăng 73%, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 52%, lần lượt đạt giá trị 1.732 tỷ đồng và 1.370 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của TTC Sugar đạt 12.467 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thời điểm đầu niên độ tài chính. Tổng nợ vay tăng 14,7% lên hơn 9.414 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 13,8%, nợ vay dài hạn tăng 177%.

Tin mới lên