Tiêu điểm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc còn làm Phó Thủ tướng.

Từ ngày 3 đến 8/1/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42 do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật với ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015.

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, tại kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án Tisco II)

"Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam, của Ban cán sự đảng Bộ Công thương và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật", Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27/9/1959, quê quán Thái Bình, có trình độ thạc sỹ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII.

Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 8/2007 và tiếp tục giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII ngày 3/8/2011 được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sau đó, ông Hoàng Trung Hải tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016, ông Hoàng Trung Hải nhận quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Trước đó, tháng 2/2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tin mới lên