Tài chính

Vi phạm công bố thông tin, UBCKNN xử phạt nhiều tổ chức và cá nhân

(VNF) - Trong thời gian gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Quyết định số 335/QĐ-XPVPHC do thanh tra UBCKNN ban hành, Công ty Cổ phần An Trường An bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Hành vi vi phạm hành chính của công ty này là không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, An Trường An không công bố thông tin trên hệ thống thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu là biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 2/12/2019), công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Bên cạnh đó, UBCKNN cho biết An Trường An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS đối với các tài liệu là báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, quý III/2019, quý II/2019 và bán niên năm 2020 cùng với giải trình chênh lệch lợi nhuận của nhiều kỳ.

Ngoài ra, An Trường An cũng không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đối với về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội; công bố thông tin không đúng thời hạn trên HoSE đối với các tài liệu giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý II/2019 và biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 2/12/2019).

Cổ phiếu của Công ty An Trường An bị đưa vào diện tạm ngưng giao dịch từ ngày 14/10 do công ty này liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Một tổ chức khác nhận quyết định xử phạt của thanh tra UBCKNN là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương vì hành vi công bố thông tin sai lệch. Theo đó, báo cáo tài chính quý IV/2018 do đơn vị này công bố ngày 29/1/2019 có thông tin sai lệch so với báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán công bố ngày 10/4/2019 về các chỉ tiêu là dự phòng các khoản phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bị phạt tiền 85 triệu đồng và phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố sai lệch.

Bên cạnh các tổ chức, UBCKNN cũng mạnh tay xử phạt cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ông Phạm Minh Công, cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà bị phạt tiền 50 triệu đồng vì không báo cóa khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu  hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 25/12/2019, ông Phạm Minh Công mua 170.000 cổ phiếu SHI của Quốc tế Sơn Hà, tăng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 4,49 triệu đơn vị (tương đương 5,18%) và trở thành cổ đông lớn của công ty này nhưng không báo cáo UBCKNN và HoSE.

Trước đó, bà Đào Lệ Phương, người liên quan đến ông Nhữ Văn Hoan – phó tổng giám đốc của Quốc tế Sơn Hà cũng bị phạt 65 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngoài ra, bà Phương còn bị phạt 17,5 triệu đồng vì đã giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký.

Tin mới lên