Bất động sản

Vi phạm hành chính, Đà Nẵng phạt 20 doanh nghiệp FDI 780 triệu đồng

(VNF) - Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 29 dự án FDI có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố.

Vi phạm hành chính, Đà Nẵng phạt 20 doanh nghiệp FDI 780 triệu đồng

Đà Nẵng phạt 20 doanh nghiệp FDI 780 triệu đồng

Theo kết luận thanh tra, trong số 29 dự án FDI, đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra 21 dự án, còn 8 dự án chưa tiến hành kiểm tra theo kế hoạch.

Những dự án được kiểm tra đăng ký vốn góp thuộc dự án siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chủ yếu là nhà đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các doanh nghiệp đã để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm nhất định như: không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư hoặc báo cáo không trung thực; không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng…

Ngoài ra, các doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài nên rào cản ngôn ngữ, hạn chế về tìm hiểu pháp luật Việt Nam đều thông qua các đơn vị tư vấn lập thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Do đó, một số thông tin kê khai về vốn góp thực hiện dự án chưa chính xác so với thực tế triển khai của dự án cũng như mục tiêu và quy mô hoạt động của dự án đã đăng ký, nhưng không triển khai trên thực tế.

Qua kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như hướng dẫn doanh nghiệp về trách nhiệm của nhà đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Kết quả, có 1 doanh nghiệp không xử phạt vi phạm hành chính vì doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo giải trình đối với các hành vi vi phạm và nộp hồ sơ, tài liệu khắc phục đối với các hành vi vi phạm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu doanh nghiệp này nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với 20 doanh nghiệp FDI còn lại bị xem xét xử lý theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tổng số tiền xử phạt là 780 triệu đồng.

8 doanh nghiệp không tiến hành kiểm tra, giao Phòng Đăng ký kinh doanh phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thực hiện giám sát đối với 8 dự án không tiến hành kiểm tra, thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tin mới lên