Thị trường

Vì sao Cảng Quy Nhơn bị phạt 100 triệu đồng?

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Cảng Quy Nhơn số tiền 100 triệu đồng. 

Vì sao Cảng Quy Nhơn bị phạt 100 triệu đồng?

Nguyên nhân đến sự việc trên do công ty không báo cáo theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2019 so với quý II/ 2018.

Bên cạnh đó, công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017, Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT ngày 17/8/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu, Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 19/2/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/6.

Cảng Quy Nhơn kinh doanh chủ yếu về kho/bãi, dịch vụ cảng và bến cảnh. Năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu gần 800 tỷ đồng tăng 11,5% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ cung cấp dịch chiếm 658 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 7%, đạt 103,3 tỷ đồng.

Tin mới lên