Ngân hàng

VIB được chấp thuận tăng vốn lên gần 9.245 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 5262/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

VIB được chấp thuận tăng vốn lên gần 9.245 tỷ đồng

VIB được chấp thuận tăng vốn lên gần 9.245 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VIB thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 7.834 tỷ đồng lên gần 9.245 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông VIB thông qua tại nghị quyết số 3.1215.19 ngày 28/3/2019 và HĐQT VIB thông qua tại nghị quyết số 042.19.1 ngày 3/6/2019.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cũng theo NHNN, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về VIB, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 vừa được VIB công bố, thu nhập lãi thuần trong 2 quý đầu năm của ngân hàng đạt 2.917 tỷ đồng, tăng 29%. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng tới 142% lên mức 764 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 11% đạt 93,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kém khả quan hơn. Cụ thể, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 86,1 tỷ đồng; lỗ từ chứng khoán đầu tư 26,6 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.662 tỷ đồng, so với mức 2.699 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, tổng thu nhập hoạt động của VIB tăng 36%.

Chi phí hoạt động trong kỳ của VIB ở mức 1.522 tỷ đồng, tăng 15,8%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 2 quý đầu năm 2019 là 2.140 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí dự phòng rủi ro của VIB cũng tăng khá mạnh (36%) lên 319,7 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế trong kỳ của VIB đạt 1.820 tỷ đồng, so với mức 1.150 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của ngân hàng này đã tăng thêm 58,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.456 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo báo cáo của VIB, tính đến cuối tháng 6/2019, dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này đạt 113.38 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2019 đạt 163.956 tỷ đồng, tăng 17,8%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 17% đạt 99.158 tỷ đồng, trong khi đó, huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 5.000 tỷ đồng lên mức 15.257 tỷ đồng.

Tin mới lên