Tiêu điểm

Việt Á cho Bà Rịa-Vũng Tàu mượn máy xét nghiệm và hàng chục nghìn kit test

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mượn của Công ty Việt Á 3 máy xét nghiệm PCR, hơn 28.000 test và Công ty Hợp Nhất gần 340.000 test.

Ngày 10/5, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Giai đoạn thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, trong giai đoạn này, Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 với tổng giá trị mua sắm đã thanh toán là gần 207 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Trong quá trình mua sắm phát sinh một số tồn tại, như thiết bị có cấu hình, tính năng kỹ thuật khác với đề xuất của cơ sở y tế; nhiều chứng thư thẩm định giá chưa đảm bảo quy định; một số hồ sơ mời thầu không đảm bảo công bằng, minh bạch; nhà thầu trúng thầu cung cấp hàng hóa không đúng theo thời hạn của hợp đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giữ số tiền hơn 86 tỷ đồng thu từ xét nghiệm Covid-19 nhưng chưa báo cáo tỉnh xem xét xử lý.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mượn của Công ty Việt Á 3 máy xét nghiệm PCR và hơn 28.000 test.

Cụ thể, về trang thiết bị y tế, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện 6 gói thầu mua 25 thiết bị với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng, các cơ sở y tế thực hiện 14 gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng.

Về vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện 12 gói thầu với giá trị trúng thầu hơn 123 tỷ đồng, các cơ sở y tế thực hiện mua sắm 141 gói thầu riêng lẻ với giá trị hơn 11,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mượn của 6 công ty các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Realtime RT-PCR; vật tư y tế, trang phục phòng chống dịch, hóa chất sát khuẩn, test kháng nguyên SARS-CoV-2... Toàn bộ hàng hóa mượn nêu trên chưa xác định được giá trị nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp phát cho 22 cơ sở y tế.

Cụ thể, Sở Y tế mượn của Công ty Armephaco hơn 1,5 triệu test nhanh kháng nguyên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mượn của Công ty TNHH phát triển Nguyên Phương hơn 1.000 đơn vị hàng hóa, Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất hơn 345.000 đơn vị hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Thịnh Health hơn 650.000 đơn vị hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tạ Thiên Ân hơn 3,2 triệu đơn vị hàng hóa.

Liên quan đến Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mượn của Công ty Việt Á 3 máy xét nghiệm PCR (đã trả máy), hơn 28.000 test và Công ty Hợp Nhất gần 340.000 test. Đến nay, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa thực hiện thủ tục mua sắm, thanh toán liên quan đến kit xét nghiệm Covid-19 có nhãn hiệu Việt Á đã sử dụng.

Tin mới lên