Ngân hàng

Viet Capital Bank (BVB) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44% trong năm 2022

(VNF) - Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - UPCoM: BVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Theo đó, ngân hàng dự kiến thời gian tổ chức vào tháng 4 tới tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Viet Capital Bank (BVB) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44% trong năm 2022

Viet Capital Bank (BVB) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 44% trong năm 2022, hoàn tất tăng vốn lên gần 5.300 tỷ.

Theo nội dung tài liệu được công bố, Ngân hàng Bản Việt dự kiến năm 2022 tổng tài sản đạt 97.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 27% so với năm 2021.

Tổng huy động và dư nợ cấp tín dụng theo kế hoạch năm 2022 lần lượt là 71.200 và 53.400 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28%, 15% so với năm trước. Ngân hàng cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm tới tăng 44%, đạt mức 450 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%.

Trong năm 2022, định hướng chung của ngân hàng là tiếp tục tăng tốc độ chuyển dịch sang tỷ trọng kinh doanh bán lẻ hơn nữa, đồng đẩy mạnh hoạt động số hóa ngân hàng với mục tiêu ngân hàng số sẽ là kênh trọng yếu dần thay thế kênh truyền thống.

Về kế hoạch tăng vốn, trong năm 2021, Ngân hàng Bản Việt đã đề xuất kế hoạch tăng vốn thêm 1.618,3 tỷ đồng lên gần 5.300 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2021 và  2022 theo 3 phương án. Thứ nhất là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng.

Thứ hai, tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 917,7 tỷ đồng.

Thứ ba, ngân hàng lựa chọn tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt cho biết tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT đang triển khai các thủ tục xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và dự kiến sẽ hoàn thành tăng vốn trong quý IV năm 2022.

Được biết, tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Tổng huy động đạt 56.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2020. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 46.000 tỷ đồng; tăng trưởng 16%.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập của Ngân hàng Bản Việt đạt 1.733 tỷ đồng, tăng 22% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.435 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc giảm chi phí vốn.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ phân khúc khách hàng cá nhân tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.

Lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch đặt ra. Nợ xấu của ngân hàng tính đến hết năm 2021 là 2,5%, giảm đáng kể so với mức 2,93% cuối quý III năm 2021 và nằm trong mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Tin mới lên