Ngân hàng

Vietcombank tăng vốn: Đã gửi hồ sơ lên UBCKNN, Mizuho dự kiến tham gia

(VNF) - UBCKNN đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank. Dự kiến 53,9 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, trong khi đó, 305,8 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài khác.

Vietcombank tăng vốn: Đã gửi hồ sơ lên UBCKNN, Mizuho dự kiến tham gia

UBCKNN đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank.

Theo thông tin mới công bố từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 17/10/2018, ngân hàng này đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các tài liệu liên quan khác của Vietcombank.

Đây được xem là bước tiến mới của Vietcombank trong tiến trình chào bán riêng lẻ tối đa 359,7 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhằm tăng vốn điều lệ thêm gần 3.600 tỷ đồng, cùng với đó là thặng dư vốn khoảng 17.000 tỷ đồng nếu phát hành thành công.

Theo phương án phát hành, Vietcombank dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 53,9 triệu cổ phiếu (tương đương 1,36% tổng số cổ phiếu sau phát hành) cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 15%.

Đồng thời, Vietcombank cũng dự kiến chào bán riêng lẻ 305,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài khác (tương đương 7,73% tổng số cổ phiếu sau phát hành).

Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc: không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá bình quân số học của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM) liền trước ngày nhà đầu tư thông báo mua.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tin mới lên