Ngân hàng

VietinBank hủy niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch Singapore

(VNF) – VietinBank cho biết đã hủy niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở giao dịch Singapore sau khi đã thanh toán đủ gốc, lãi trái phiếu.

VietinBank hủy niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch Singapore

Ngày 17/5/2012, VietinBank đã phát hành thành công 250 triệu trái phiếu trên thị trường quốc tế với kỳ hạn 5 năm và được niêm yết trên Sở giao dịch Singapore (SGX). Ngày 17/5/2017, trái phiếu quốc tế nói trên đã đáo hạn. VietinBank đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư.

Sau khi tiến hành các thủ tục để hủy niêm yết trái phiếu quốc tế, VietinBank đã nhận được xác nhận ngày 7/8/2017 của SGX về việc hủy niêm yết trái phiếu của tế của VietinBank (kể từ ngày 8/8/2017).

Vietinbank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công phát hành trái phiếu và niêm yết trên thị trường quốc tế.

Trái phiếu quốc tế của VietinBank có mức lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ trái phiếu, trả lãi 6 tháng/lần. Trái phiếu không được mua lại trước hạn. Tổng số tiền lãi mà ngân hàng chi ra là 80 triệu USD.

Ngoài VietinBank, Vingroup và Hoàng Anh Gia Lai là 2 doanh nghiệp cũng từng niêm yết trái phiếu trên SGX.

Tuy nhiên tháng 8/2012, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định dừng huy động khi thực hiện huỷ niêm yết với lý do số lượng trái chủ không nhiều và có ít giao dịch được thực hiện. Năm 2016, Vingroup cũng đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu này thành cổ phần và huỷ bỏ niêm yết.

Tin mới lên