Ngân hàng

VietinBank trình cổ đông chấm dứt sáp nhập PGBank để ‘tập trung nguồn lực phát triển’

(VNF) – HĐQT VietinBank chính thức trình đại hội đồng cổ đông chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank để "tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển trong thời gian tới".

VietinBank trình cổ đông chấm dứt sáp nhập PGBank để ‘tập trung nguồn lực phát triển’

HĐQT VietinBank chính thức trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào VietinBank.

Theo tờ trình, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và 2016, VietinBank đã thông qua giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank. Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Ban lãnh đạo VietinBank đã khẩn trương thực hiện giao dịch sáp nhập.

VietinBank cho biết trong quá trình triển khai giao dịch sáp nhập, ngân hàng đã cẩn trọng thực hiện soát xét tài chính và định giá PGBank tại nhiều thời điểm dựa trên nguyên tắc xuyên suốt là tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

"Căn cứ kết quả định giá độc lập của Deloitte, VietinBank đã thực hiện nhiều vòng đàm phán với PGBank. Tuy nhiên, VietinBank và PGBank đều có những quan điểm, lập luận riêng để đảm bảo lợi ích cho ngân hàng và cổ đông của mình, dẫn tới hai ngân hàng không thống nhất được phương án sáp nhập cũng như các điều khoản liên quan đến giao dịch", phía VietinBank cho hay.

Ngày 16/6/2017, PGBank đã có công văn số 247/2017/CV-PGB gửi VietinBank chính thức đề xuất dừng thực hiện giao dịch sáp nhập.

"Xuất phát từ nguyên nhân giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank là giao dịch sáp nhập tự nguyện, đồng thời VietinBank cần tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển trong thời gian tới, HĐQT VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank; Ủy quyền cho HĐQT VietinBank thực hiện các công việc cần thiết để chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank theo quy định của pháp luật", tờ trình của VietinBank nêu rõ.

Tin mới lên