Tài chính

Vietnam Airlines: Quý II lỗ ròng hơn 4.449 tỷ, vốn chủ sở hữu âm 2.750 tỷ

(VNF) - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021, trong đó vốn chủ sở hữu của hàng hàng không này chính thức ghi nhận giá trị âm hơn 2.750 tỷ đồng.

Vietnam Airlines: Quý II lỗ ròng hơn 4.449 tỷ, vốn chủ sở hữu âm 2.750 tỷ

Vietnam Airlines: Quý II lỗ ròng hơn 4.449 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 2.750 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II của Vietnam Airlines đạt hơn 6.536 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên việc kinh doanh dưới giá vốn đã khiến hãng hàng không này lỗ gộp hơn 3.497 tỷ đồng trong quý II/2021, cùng kỳ năm ngoái khoản lỗ gộp hơn 2.865 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Vietnam Airlines báo lỗ ròng hơn 4.449 tỷ đồng trong quý II/2021, lỗ đậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (lỗ hơn 2.899 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt gần 14.000 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2020. Lỗ ròng lũy kế 6 tháng đầu năm là hơn 8.421 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 5.143 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vietnam Airlines, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu. Tổng doanh thu và thu nhập khác quý II của công ty mẹ Vietnam Airlines giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 11,3%, doanh thu hoạt động tài chính giảm 72,5% (chủ yếu giảm doanh thu từ đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và lãi chênh lệch tỷ giá).

Tổng doanh thu và thu nhập khác trong quý II/2021 giảm nhiều hơn tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, nguyên nhân khác dẫn đến việc giảm lợi nhuận công ty mẹ mà Vietnam Airlines cho biết là lợi nhuận của các công ty con có liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như Vaeco, Nasco…

Về quy mô tài sản, Vietnam Airlines ghi nhận tổng tài sản tại thời điểm cuối quý II đạt 61.255 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản tiền và tương đương tiền đạt hơn 1.288 tỷ đồng, giảm hơn 360 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng hơn 730 tỷ đồng lên mức hơn 2.580 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2021.

Tổng nợ phải trả của Vietnam Airlines đạt hơn 64.005 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng thêm hơn 2.900 tỷ đồng lên mức 14.180 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm hơn 2.500 tỷ đồng về mức hơn 20.282 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines ghi nhận âm hơn 2.750 tỷ đồng, trong khi ở thời điểm đầu năm và thời điểm cuối quý I lần lượt đạt 6.072 tỷ đồng và 1.030 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu về giá trị âm là kết quả của việc hãng hàng không này báo lỗ liên tiếp trong giai đoạn 6 quý với mức lỗ lũy kế tính đến cuối quý II/2021 lên đến hơn 17.771 tỷ đồng.

Một vài hệ số về khả năng thanh toán cần lưu ý như hệ số khả năng thanh toán hiện hành của Vietnam Airlines đang ở mức gần 0,19; hệ số khả năng thanh toán nhanh đang ở mức gần 0,13. Cả hai hệ số này tính đến cuối quý II đều ở mức dưới 1, thể hiện khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp là không cao và nếu chỉ số càng lùi về mức 0 thì doanh nghiệp sẽ mất dần khả năng thanh toán.

Tin mới lên