Tài chính

VIMC thoái vốn tại những doanh nghiệp nào?

(VNF) - Để tái cơ cấu lại hoạt động doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả.

VIMC thoái vốn tại những doanh nghiệp nào?

Đại diện của VIMC cho biết, trong năm 2019 đơn vị sẽ thoái vốn tại 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa (thoái vốn toàn bộ 1,15% cổ phần); Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (thoái vốn toàn bộ 24,9% cổ phần); Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (thoái vốn toàn bộ 26,46% cổ phần).

Cũng trong năm 2019, VIMC dự kiến thoái vốn giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (thoái vốn từ 51% xuống 49%, tương đương giảm 2,8 triệu cổ phần) và Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (thoái vốn từ 51% xuống 36%, tương đương giảm 3 triệu cổ phần)”, đại diện này nói.

Tính từ năm 2013 (giai đoạn Vinalines bắt đầu tái cơ cấu), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện thoái vốn rất nhiều doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp của Vinalines giảm từ 73 doanh nghiệp xuống còn 35 doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại (bao gồm cả Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn mới được Vinalines tiếp nhận lại từ tháng 6/2019).

Đặc biệt, vốn đầu tư tại các doanh nghiệp kinh doanh ngoài ngành như: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản,… cũng đã được Vinalines rút toàn bộ để tập trung trong 3 ngành nghề kinh doanh chính là: khai thác cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải.

Liên quan đến đầu tư ngoài ngành, đại diện VIMC cho biết, VIMC cũng đang tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (Inlaco - HP)

Cụ thể, VIMC sẽ thoái toàn bộ 1.518.750 cổ phần (chiếm 24,9%) tại Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

“Việc chuyển nhượng sẽ thông qua chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với mức giá khởi điểm đấu giá là 2.700 đồng/cổ phần”, đại diện này thông tin.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, doanh thu năm đầu tiên sau cổ phần hóa của Công ty Inlaco - HP đạt 9,2 tỷ đồng, có những năm doanh thu đơn vị này tăng hơn 20 lẩn so với năm đầu tiên khi cổ phần hóa.

Tại thời điểm cao nhất, công ty đã sở hữu 9 tàu vận tải biển hoạt động khắp châu Á. Tuy nhiên, có thời điểm (2018), lỗ lũy kế của Inlaco - HP lên tới hơn 105 tỷ đồng.

Như vậy, việc thoái vốn tại doanh nghiệp thành viên kinh doanh kém hiệu quả đã góp phần đưa tổng số nợ phải trả của toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giảm mạnh từ hơn 67.500 tỷ đồng (trước thời điểm tái cơ cấu) xuống còn hơn 17.200 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2019).

Tin mới lên