Thị trường

Vinastas dính hàng loạt sai phạm trong khảo sát nước mắm

(VNF) - Vinastas dính hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện và công bố thông tin khảo sát nước mắm, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết.

Vinastas dính hàng loạt sai phạm trong khảo sát nước mắm

Vinastas đã mắc hàng loạt sai phạm trong quá trình khảo sát và công bố thông tin nước mắm

Vinastas không đảm bảo độc lập, tin cậy, minh bạch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 24/10, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra liên Bộ về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Sau hơn một tuần làm việc, ngày 8/11, đoàn kiểm tra đã có kết quả chính thức về hoạt động của Vinastas. Theo đó, đoàn kiểm tra kết luận việc khảo sát nước mắm của Vinastas là không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch.

Cụ thể, Vinastas đã không xây dựng đề án, kế hoạch rõ ràng khi tiến hành khảo sát . Việc khảo sát chủ yếu do chủ tịch hội và một số cá nhân thực hiện, nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của Vinastas phê duyệt và giám sát.

Vinastas lấy mẫu nước mắm để khảo sát không đúng quy định, không đảm bảo khách quan, độc lập

Vinastas lấy mẫu nước mắm để khảo sát không đúng quy định, không đảm bảo khách quan, độc lập

Quá trình lấy (mua) mẫu thiếu tin cậy. Toàn bộ 150 mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ có hóa đơn bán lẻ, hóa đơn bán hàng, bản kê bán hàng của nơi bán (89 mẫu); 61 mẫu chỉ có bảng kê do cán bộ đi mua tự lập.

Có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu, một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm.

Đặc biệt, theo thông tin do Vinastas cung cấp, hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài, vì vậy, không đảm bảo tính độc lập như quy định tại Điều 28, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vinastas công bố thông tin sai gây hoảng loạn và bức xúc trong xã hội

Đối với hoạt động công bố kết quả khảo sát, Bộ Công Thương dẫn thông cáo báo chí ngày 17/10 của Vinastas, đối chiếu với từ điển bách khoa Việt Nam (Quyển 1, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa) chỉ rõ, có sự khác biệt cơ bản giữa Arsen hữu cơ và Arsen vô cơ (thạch tín).

"Việc Vinastas đồng nhất khái niệm Arsen nêu tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT với ‘thạch tín’, một chất cực độc, đồng thời khẳng định ‘95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định’ là không đúng, không có cơ sở khoa học và gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đặc biệt, bài "Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn" trên trang web của Vinastas ngày 18/10/2016 có nội dung "104 (69%) mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về Arsen (thạch tín) - một loại á kim cực độc" là hoàn toàn không chính xác, không có căn cứ khoa học và pháp lý, gây hoảng loạn và bức xúc trong xã hội.

Kết quả khảo sát nước mắm của Vinastas đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận

Kết quả khảo sát nước mắm sai lệch của Vinastas đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận

Việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm nước mắm của Vinastas có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm: "Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh".

Căn cứ kết quả kiểm tra và các đánh giá nêu trên, Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinastas cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm gây hoang mang trong dư luận; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo Điều lệ các cá nhân liên quan.

Giao Bộ Nội vụ xác minh, làm rõ tư cách pháp lý của Vinastas trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong quá trình hoạt động của Vinastas.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm của Vinastas theo quy định pháp luật.

Vinastas không thực hiện đúng nhiều nội dung trong Điều lệ

Liên quan đến các hoạt động của Vinastas, kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về việc thực hiện Điều lệ của Vinastas cho thấy trong nhiệm kỳ V (2011-2015), Vinastas đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng một số nội dung được quy định trong Điều lệ.

Cụ thể, chưa xây dựng Quy chế quản lý và hoạt động của Hội và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản theo Điểm c Khoản 2 Điều 14 về Chủ tịch Hội và Khoản 1 Điều 20 về Quản lý tài sản, tài chính của Hội.

Việc công bố thông tin sai của Vinastas đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành sản xuất nước mắm truyền thống

Việc công bố thông tin sai của Vinastas đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành sản xuất nước mắm truyền thống

Thường trực Hội tồn tại trong suốt nhiệm kỳ V (2011-2015), họp giao ban hàng tuần để triển khai các hoạt động của Hội nhưng không có Quyết định nào của Ban Thường vụ về việc thành lập Thường trực Hội và về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội.

Việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Thư ký của Hội chưa theo đúng quy định tại Điều lệ.

Ngoài ra, theo Điều lệ, để trở thành hội viên của Vinastas, tổ chức, cá nhân cần có đơn xin gia nhập. Ban Thường vụ được giao nhiệm vụ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét vào Hội, ra Hội nhưng trên thực tế, dù đã có hàng chục hội viên, Ban Thường vụ Vinastas vẫn chưa ban hành văn bản nào quy định về vấn đề này.

Quy chế chi tiêu nội bộ do Vinastas cung cấp không được xây dựng và ban hành theo đúng quy định của Điều lệ (không có văn bản phê duyệt, không được người có thẩm quyền ký ban hành). 

Tin mới lên